Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

ZAJĘCIA TEATRALNO-AKTORSKIE (9-14 lat)

ZAJĘCIA TEATRALNO-AKTORSKIE (9-14 lat), wtorek godz. 17.00 – 18.30 | sala konferencyjna.

Zapisy do 1 października 2018 (poniedziałek), ograniczona liczba miejsc. Zajęcia rozpoczynają się 2 października (wtorek).

Dokumenty do pobrania: umowa, regulamin oraz oświadczenie.

Warsztaty skupiać się będą na działaniach aktorskich, muzycznych (wokalno-impostacyjnych) oraz ruchowych (taneczno-rytmicznych). Celem warsztatów będzie pobudzenie wyobraźni dzieci oraz poszerzenie spektrum ich możliwości pracy z ciałem w szerokim jego ujęciu. Cielesność przedstawiona będzie jako nośnik wewnętrznej emocjonalności, wyrażający się poprzez ekspresję ruchową i głosową.


Cele ogólne:
- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej,
- kształcenie kultury mówienia,
- zachęcanie do własnej aktywności artystycznej,
- współpraca w grupie (rozumienie i szanowanie innych pomysłów),
- poznawanie i wzbogacanie słownictwa (dokładne i i wyraźne wypowiadanie słów, ćwiczenie dykcji).

Metody pracy (zabawy, gry oraz ćwiczenia):
- ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, oddechowe,
- zabawy i improwizacje grupowe,
- animacja przedmiotu,
- ćwiczenia ruchowe z elementami  gry aktorskiej,
- zabawy pantomimiczne,
- gry dramatyczne z tekstem.


AGNIESZKA RAJ-KUBAT aktorka Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Ukończone dwuletnie Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych działające przy Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na kierunku – Kulturoznawstwo, specjalizacja teatrologiczna. Posiada dyplom Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie– egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – specjalizacja: Komunikacja językowa z niesłyszącymi i słabosłyszącymi. W skrócie, aktor, teatrolog, surdopedagog. Instruktor teatralny w Lublińcu, w Miejskim Domu Kultury, w Klubie Jednostki Wojskowej Komandosów, a także w Zakładzie Karnym. Autorka i reżyser pionierskiego spektaklu na gruncie europejskim – wykorzystanie fonogestów w spektaklu teatralnym. Opiekun i reżyser amatorskiego Teatru po Pracy (teatru dla dorosłych działającego przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu od 2013 roku). Pisze scenariusze, reżyseruje. Posiada 18- letnie doświadczenie w pracy zawodowej na scenie. Niespełna rok (trudno było mi pogodzić z etatem w teatrze), nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, praca w ramach wolontariatu i etatu (kółko teatralne i taneczne, zajęcia rewalidacyjne). Prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury bonum ART z siedzibą w Lublińcu. Związana z Teatrem Old Timers Garage w Katowicach.

Koszt: 60 zł za miesiąc, płatne z góry do 20-go każdego miesiąca. Brak możliwości wykupu pojedynczego wejścia.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18.) Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:
 • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
 • nazwę zajęć,
 • dzień tygodnia,w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa),
 • rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.),
 • nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.
Szczegółowe informacje i zapisy: email: bow@teatrrozbark.pl | tel.: 32 428 13 11.