Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Zajęcia dla dorosłych

Taniec współczesny, poziom początkujący, grupa otwarta (od 16 roku życia) | środa 19:00 – 20:30, studio B

Nabór na wszystkie zajęcia rozpoczyna się 22 stycznia (środa), o godz. 9:00, wówczas należy wysłać maila z uzupełnioną kartą zgłoszenia na adres bow@teatrrozbark.pl. Ograniczona liczba miejsc (maksymalnie 15 osób w grupie).

Mail ze zgłoszeniem powinien zawierać następujące informacje:

 • Tytuł maila: nazwa zajęć, Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
 • Treść maila: dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa), rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.) oraz uzupełniona karta zgłoszenia.
Dokumenty do pobrania: karta zgłoszenia.

Koszt:
 • 80 zł za miesiąc, płatne z góry do 20-go każdego miesiąca. Brak możliwości wykupu pojedynczego wejścia.

Uczestnicy zajęć, rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18). Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
 • nazwę zajęć,
 • dzień tygodnia,w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa),
 • rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.),
 • nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.

Szczegółowe informacje: e-mail: bow@teatrrozbark.pl | tel.: 32 428 13 11.
_____________________________________________________________


Taniec współczesny, poziom początkujący, grupa otwarta (od 16 roku życia) | środa 19:00 – 20:30, studio B

„triathlon di moderna”
Każde zajęcia składaś się będą z trzech części:
 • rozgrzewkowego kraula, wzmacniającego centrum i poszerzającej ruchomość stawów,
 • floorworkowej jazdy bez trzymanki, opartej o technikę release oraz organiczny i swobodny przepływ ruchu przy aktywnej kontroli centrum,
 • choreograficznej przebieżki, dzięki której będziemy mieli okazję do wspólnego doświadczania przyjemności i radości jaką niesie ze sobą taniec.

Prowadzenie: Joanna Brodniak.

JOANNA BRODNIAK / BYTOM / '91 tancerka, pedagog. Absolwentka kulturoznawstwa oraz publicystyki kulturowej na Uniwersytecie Śląskim. Dyplomowana instruktorka tańca. Od początku 2018 roku związana z Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark jako pedagog tańca współczesnego, a od 2020 również jako pracownik działu organizacji i moderator wydarzeń artystycznych. Kiedy nie tańczy, o tańcu pisze.