Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Wojciech Marek Kozak

Pochodzi ze wsi Gądecz pod Bydgoszczą. Aktor, tancerz, performer. Student V roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jego zainteresowania krążą wokół sztuk performatywnych, w których poszukuje odpowiednich dla niego form wyrazu.
Występował w spektaklach m. in. Jacka Przybyłowicza, Jerzego Stuhra, Sebastiana Majewskiego, Katarzyny Pawłowskiej, Ilony Trybuły i Adama Świtały.
Współpracuje z kalkuckim teatrem Kasba Arghya, gdzie odbył rezydencję i zrealizował monodram w reżyserii Manisha Mitry, który wystawiany był na wielu scenach w Indiach i Polsce. Tworzy również własne prace, m. in. solowy spektakl taneczny „multitude” prezentowany na festiwalach w Polsce i za granicą (Nagroda Instytutu Muzyki i Tańca na 6. Ogólnopolskich Dniach Monodramu w Koszalinie). Uczestniczył w 4 edycji China-CEEC Summer Dance Camp. Uwielbia filmy przyrodnicze i drzewa.