Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

WOJCIECH FURMAN

Praktykę taneczną rozpocząłem od 16 lat sportowego tańca towarzyskiego, z czego intensywnie korzystam do dziś. Z czasem wsiąknąłem w kontakt improwizację i taniec współczesny. Obecnie realizuję projekty w obszarze teatru i wideo tańca, mi.in: "SIKSIKA" (chor. Anna Krysiak, prod. STW Poznań), Composer (chor. Paulina Jaksim, PTT), Myśl Ucieleśniona (chor. Agnieszka Doberska). Współpracuję z Danielem Stryjeckim jako tancerz przy projektach video mappingu oraz z grupą Mozaika przy formach teatru tańca dla dzieci. Tańczyłem w ZEA, Niemczech, Rumunii, na Litwie i w Polsce. Na co dzień studiuję „Taniec w Kulturze Fizycznej” na AWF w Poznaniu oraz uczę, korzystając m.in. z praktyki Fighting Monkey. Swoje myślenie o ruchu gromadzę pod hasłem "movement processing", gdzie szukam zorganizowania ruchu po przez biomechaniczną komunikację i dostrojenie ciała, wykorzystując potencjał tkanek powięziowych i generując różnorodność propriocepcyjną. Nauczyciele, którzy kształtowali mój ruch i myślenie to m.in.: Joseph Frucek, Linda Kapetanea, Iwona Olszowska, Paulina Wycichowska, Alexandros Anastasiadis (Ultima Vez), Frey Faust, Edivaldo Ernesto, Matan Levkowich, Ray Chung, Witold Jurewicz, Sebastian Flegiel.