Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Wiktoria Zawadzka

Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Aktorka-tancerka w spektaklach dyplomowych "Bal manekinów" w reżyserii Jerzego Stuhra oraz "Bezdech" w reżyserii i choreografii Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowskiej. Tancerka w etiudzie "On ice this thin" wyróżnionej podczas finału International SoloDuo Dance Festival 2016 w Budapeszcie. Finalistka konkursu choreograficznego 3…2…1…TANIEC! w Krakowie. Tancerka w projekcie "I know everything" zaprezentowanym podczas SHARE International Festival of Dance Universities w Bratysławie. Dwukrotna laureatka festiwalu FAMA - nagroda otrzymana w ramach pracy w sekcji producenckiej. Latem 2017 roku współpracowała z Ricardo Ambrózio podczas Summer Intensive Portugal jako jedna z koordynatorek Summer Stage Portugal. Związana z nieformalnym kolektywem artystycznym Vagabond Physical Collective