Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Warsztaty z pisania o teatrze

„Czy krytyk tylko krytykuje?” warsztaty z pisania o teatrze | czwartek godz.  17.30 – 19.00 | sala konferencyjna

Zajęcia rozpoczynają się 6 grudnia (czwartek) 2018 r.

Dokumenty do pobrania: umowa, regulamin oraz oświadczenie.

Istnieje stereotyp, który mówi, że krytyk tylko potrafi skrytykować spektakl. Że krytykowi nic się nigdy nie podoba. Że tylko narzeka i szuka dziury w całym. Samo słowo „krytyk” brzmi prawie jak „krytykant”. Na warsztatach w Teatrze ROZBARK przekonamy się, czy ten stereotyp jest słuszny. Będziemy wspólnie oglądać spektakle grane w Teatrze ROZBARK jak również rejestracje video ważnych przedstawień. Poszukamy różnych kontekstów i możliwych interpretacji, przyjrzymy się strukturze i dramaturgii spektakli, obecności aktorów, konstrukcji granych przez nich postaci. Nauczymy się jak myśleć i pisać o teatrze, żeby nie być „krytykiem, który tylko krytykuje”. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu.

Zgłoszenie: kandydaci proszeni są o przesłanie jednej swojej recenzji ze spektaklu teatralnego (prosimy umieścić tytuł spektaklu w nagłówku tekstu). Zgłoszenia należy przesyłać do 26.11.2018 na adres: organizacja@teatrrozbark.pl

Prowadzenie: dr Marta Bryś

MARTA BRYŚ doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się współczesnym teatrem polskim i zagranicznym. W latach 2011-2013 pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka", w latach 2013-2014 koordynatorka programowa Festiwalu „Krakowskie Reminiscencje Teatralne". W 2014 wraz z dr Łucją Iwanczewską współkuratorka projektu „Biografie w teatrze" realizowanego w Cricotece. W 2015 koordynowała promocję Teatru POP-UP w Krakowie, w ramach którego była również producentką autorskiego projektu „SPI->RA->LA" Krystiana Lupy, Piotra Skiby i Igi Gańczarczyk. W 2016 roku współpracowała z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie jako kuratorka przeglądu filmów o diasporze „Za rok w Jerozolimie..." oraz koordynatorka pokazu spektaklu „If At All" Contemporary Kibbutz Dance Company. W 2016 koordynatorka produkcji oraz promocji projektu „Radio Głosy" realizowanego przez Galerię F.A.I.T. w Krakowie. W latach 2014-2015 oraz 2016-2017 była członkinią Komisji w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikuje na łamach Didaskaliów, Notatnika Teatralnego, Dialogu, Opcji i Dwutygodnika. Mieszka w Krakowie, pracuje w Krakowie i w Bytomiu.

Koszt: 200 zł za cały kurs (listopad-czerwiec, dwa spotkania w miesiącu). Brak możliwości wykupu pojedynczego wejścia.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18.).

Opłaty za zajęcia należy dokonać do dnia 24 października (środa) 2018r., przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:

  • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
  • nazwę zajęć.

Szczegółowe informacje i zapisy: e-mail: organizacja@teatrrozbark.pl | tel.: 32 428 13 17.

Autroem zdjęcia jest Oskar Sadowski.