Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Taniec współczesny w Teatrze ROZBARK. Nabór do nowych grup.

Teatr ROZBARK zaprasza na zajęcia do następujących grup:

 • Taniec fizyczny (grupa początkująca, od 16 lat), poniedziałek 18:00-19:30, prowadzenie Piotr Wach | studio B/D,
 • Improwizacja (grupa otwarta, od 16 lat), poniedziałek 19:30-21:00, prowadzenie Piotr Wach | studio B/D,
 • Taniec współczesny (poziom OPEN, od 16 lat), środa 19:00-20:30, prowadzenie Joanna Brodniak | studio B/D.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych od 16 roku życia, doświadczenie taneczne nie jest potrzebne.

Zajęcia odbywają się w STUDIO B (poziom -1) Teatru ROZBARK przy ul. W. Kilara 29, w Bytomiu.

Zajęcia rozpoczynają się:

 • 4 września i będą trwały do 18 grudnia 2019 roku, Taniec współczesny, prowadzenie Joanna Brodniak,
 • 9 września i będą trwały do 16 grudnia 2019 roku, Improwizacja, prowadzenie Piotr Wach,
 • 9 września i będą trwały do 16 grudnia 2019 roku, Taniec fizyczny, prowadzenie Piotr Wach.

Uczestnicy stałych zajęć otrzymują zniżki na wszystkie warsztaty organizowane przez Teatr ROZBARK.

Miesięczny koszt zajęć:

 • 1 zajęcia w tygodniu – 80 zł,
 • 2 zajęcia w tygodniu – 100 zł,
 • 3 zajęcia w tygodniu – 120 zł.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18.) Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
 • nazwę zajęć,
 • ilość zajęć w tygodniu,
 • nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.

Potwierdzeniem zapisu jest opłata za zajęcia na konto Teatru ROZBARK. 
Potwierdzenie przelewu oraz uzupełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: a.bienkowski@teatrrozbark.pl.

Dokumenty do pobrania: karta zgłoszenia.