Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic

Wyniki naboru na laboratoria „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic”.


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na laboratoria Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic wpłynęło 105 zgłoszeń. Komisja złożona z:

- Beaty Grzelak-Szwedy – przedstawicielki Teatru ROZBARK,
- Danuty Janickiej-Mierzwy – przedstawicielki British Council UK, koordynatorki projektu Europe Beyond Access,
- Roberta Zarzeckiego – eksperta zewnętrznego, przedstawiciela Fundacji Widzimy Inaczej,
- Karoliny Dziełak-Żakowskiej – przedstawicielki Instytutu Muzyki i Tańca, koordynatorki projektu Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic.

zarekomendowała 3 piętnastoosobowe listy uczestników, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania przedstawione w formularzu zgłoszeniowym, dotyczące kryteriów takich jak: doświadczenie w dziedzinach związanych z ruchem, motywacja do udziału w warsztacie, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie warsztatów.

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w laboratoriach następujących osób:

9-11 sierpnia 2019 – Laboratorium #1

Prowadzenie: Ewa Sobiak, Justyna Duda

1. Marlena Bełdzikowska
2. Tatiana Cholewa
3. Dominika Feiglewicz
4. Mateusz Fik
5. Maciej Kempa
6. Maja Kowalczyk
7. Piotr Antek Kurjata
8. Karolina Matyjasek
9. Angelika Mizińska
10. Patrycja Nosowicz
11. Judyta Pakulska
12. Maria Pastwa
13. Anna Pyka
14. Joanna Sarnecka
15. Katarzyna Żeglicka

23-25 września 2019 – Laboratorium #2
Prowadzenie: Marc Brew

1. Tatiana Cholewa
2. Justyna Duda
3. Dominika Feiglewicz
4. Mateusz Fik
5. Maciej Kempa
6. Maja Kowalczyk
7. Piotr Antek Kurjata
8. Karolina Matyjasek
9. Anna Mikuła
10. Angelika Mizińska
11. Patrycja Nosowicz
12. Maria Pastwa
13. Anna Pyka
14. Joanna Sarnecka
15. Katarzyna Żeglicka

11-13 października 2019 – Laboratorium #3
Prowadzenie: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

1. Tatiana Cholewa
2. Justyna Duda
3. Dominika Feiglewicz
4. Mateusz Fik
5. Maciej Kempa
6. Maja Kowalczyk
7. Piotr Antek Kurjata
8. Karolina Matyjasek
9. Anna Mikuła
10. Angelika Mizińska
11. Patrycja Nosowicz
12. Maria Pastwa
13. Anna Pyka
14. Joanna Sarnecka
15. Katarzyna Żeglicka

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zgłoszenia do naboru w 2019 roku. Kolejne działania w projekcie planujemy już w roku 2020. Zapraszamy do śledzenia dalszych wydarzeń w ramach projektu.Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council


Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr ROZBARK, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Muzeum Śląskie, Festiwal Open The Doors.

Patron medialny: TVP Kultura.

Projekt odbywa się w ramach programu Teatr – Taniec – Niepełnosprawność realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.