Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Taneczna Przyjaźń na kółkach

31 lipca (środa), godz. 18:00 Taneczna Przyjaźń na kółkach | Koszt: 10 zł osoba.

Podczas występów węgierskich artystów można zauważyć, że taniec jest doskonałą formą terapii, motywującej  do tego, aby człowiek żyjący na wózku inwalidzkim też mógł żyć „pełnią życia”. Przezwyciężając własne słabości oraz inne zewnętrzne bariery, staje się wtedy twórcą i reżyserem  widowiska artystycznego na wysokim poziomie, zapewniającego miłe doznania i niezapomniane przeżycie sobie, grupie „tancerzy” oraz szerokiej publiczności. Właśnie ten rodzaj aktywności, taniec na kółkach u każdego z nas powodował pozytywną odmianę.

GRUPA TANECZNA  NA KÓŁKACH „GÖRDÜLŐ TÁNCCSOPORT” założona w 1999 roku, chciałaby zmienić stereotypowe postrzeganie ludzi na  wózkach inwalidzkich, przywrócić ludzi duchowo złamanych do życia pełnego radości i nowych wyzwań. Skłaniamy, zachęcamy naszych widzów do przemyślenia swoich opinii o osobach niepełnosprawnych fizycznie.

Poprzez nasze programy muzyczne i taneczne pokazujemy, że osoba na wózku inwalidzkim też jest w stanie, pokonując swoje fizyczne ograniczenia,  tworzyć cenne kreacje artystyczne, zapewniając rozrywkę publiczności. Oprócz pokazów tańca organizujemy integracyjne programy kulturalne i zespołowe oraz wycieczki. Dla nas ważne jest, aby niepełnosprawność nie oznaczała ograniczeń w smakowaniu życia!

Nasz nowy program to „Rolling Fitness”, który pomaga osobom na wózkach inwalidzkich w osiągnięciu sprawności fizycznej, odpoczynku, zdrowego stylu życia i estetycznego wyglądu.

Poprzez nasze życie – okazując radośc i chęć do działania – dajemy przykład innym. Dajemy pewność siebie, wiarę i miłość naszym współtowarzyszom niedoli i wszystkim ludziom. Pokazujemy światło i drogę potrzebującym.

Jesteśmy jak latarnia morska.

niepełnosprawność ≠ ograniczeniem przeżyć