Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

statusM

23 sierpnia o 15:00 na scenie Teatru ROZBARK pokaz work in progress statusM.

Będzie to efekt rezydencji Márty Ladjánszki w Teatrze ROZBARK.

Márta Ladjánszki jest Węgierką, laureatką licznych nagród, założycielką zespołów teatralnych. Na scenie pracuje ponad 20 lat, a jej przedstawienia pokazywane były m.in. w Czechach, Serbii, Polsce, Słowacji, Niemczech, USA i na Ukrainie. W swojej praktyce łączy bogate doświadczenie edukacyjne (studiowała m.in. balet klasyczny, gimnastykę, jazz i taniec współczesny) z nieustannym samodoskonaleniem (uczestniczyła w wielu warsztatach z ważnymi współczesnymi artystami tańca).

O przedsięwzięciu, jakim jest statusM Márta Ladjánszki pisze:
Co czyni nas różnymi i na jakie sposoby jesteśmy podobni? Czy „miłość od pierwszego wejrzenia” istnieje naprawdę? Jeśli tak, to jak długo trwa? Czy w pracy odnaleźć można miłość? Czy powinniśmy spoglądać na innych próbując znaleźć w nich samych siebie? Czy wolno nam przypuszczać, że inni w ten sam sposób spoglądają na nas? Na te pytania może odpowiedzieć sztuka performatywna.

Wstęp wolny.

Rezydencja artystyczna została wsparta ze środków Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org/

www.martaatwork.com