Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Społecznie

INTEGRA

Ideą, która nam towarzyszy jest szeroko pojęta integracja między osobami pełno- i niepełnosprawnymi. Wierzymy, że chęć do działania, wyrażania siebie poprzez teatr jest tą siłą, która może połączyć ludzi i wykrzesać z nich to, co najlepsze. Chcemy, aby INTEGRA była przestrzenią dla ludzi i między ludźmi, ich azylem i strefą wolności.

Spektakl


Teatr ROZBARK społecznie
Przedsięwzięcia społeczne stanowią ważny obszar działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Jednym z istotnych celów Teatru jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na terapeutyczny aspekt sztuki tanecznej oraz innych form artystycznego wyrazu. Aby w pełni realizować ten cel, Teatr podejmuje współpracę choreografiami i tancerzami, a także osobami specjalizującymi się w terapii poprzez ruch i taniec.

Od początku stycznia 2014 roku Teatr ROZBARK prowadzi zajęcia (Terapię przez Ruch) w wielu ośrodkach na terenie Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa, Nakła Śląskiego oraz Tarnowskich Gór. 
Terapia przez Ruch - stanowi jedną z gałęzi arteterapii. Celem jest wykorzystanie podstawowych elementów tańca, takich jak ruch i rytm do uzyskania stanu równowagi psychofizycznej; poznanie siebie oraz otwarcie na innych ludzi. Teatr ROZBARK zajęcia Terapii przez Ruch dedykuje osobom starszym i chorym (np. z zaburzeniami psychicznymi, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, czy schizofrenią). Niemniej jednak ta forma arteterapii z powodzeniem może być także stosowana jako metoda pracy z osobami zdrowymi. Warsztat pomaga w rozbudzeniu kreatywności uczestników, pomaga w przełamywaniu barier interpersonalnych, pogłębianiu wiedzy na temat własnego ciała i jego możliwości, uczy ekspresji poprzez ruch i taniec.

Obecnie  Teatr współpracuje z:
- Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bytomiu (Miechowice)
- Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Przewlekle Chorych w Bytomiu
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Bytomiu
- Domem Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu
- Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu
- Domem Pomocy Społecznej "Ostoja Pokoju" w Bytomiu (Miechowice)
- Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu (Dzienny Oddział Psychiatryczny)
- Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej)
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu (zajęcia prowadzone są w pięciu Dziennych Domach Pomocy)
- Zespołem Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie
- Domem Pomocy Społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych Kobiet w Tarnowskich Górach 
- Domem Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach
- Domem Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich
Na terenie ośrodków zajęcia prowadzą: Beata Grzelak-Szweda oraz Ewelina Dehn

Beata Grzelak-Szweda - w latach 2000 - 2013 związana ze Śląskim Teatrem Tańca, w Teatrze ROZBARK od 2014 roku. Ukończyła studia socjologiczne o specjalności praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Integracyjnego, prowadzonych m. in. przez Pietro Cardillo i Victorię Day Fox, Warsztatach Terapii przez Ruch, prowadzonych przez specjalistów z USA (Lynn Kable, Joe Martino, Gail Frizzel, Teya Sepinuk), w warsztatach „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Od kilku lat sama prowadzi zajęcia w ramach Warsztatów Terapii przez Ruch oraz Warsztatów Tańca Integracyjnego. Na co dzień prowadzi zajęcia w zakresie terapii przez ruch i realizuje spektakle z osobami niepełnosprawnymi, podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek. Jeden z jej spektakli zdobył wyróżnienie na Przeglądzie Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz na Festiwalu Twórczości Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Chorzowie.
  

Ewelina Dehn - z wykształcenia pedagog specjalny i terapeuta. Od 10 lat pracuje zawodowo z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a tym także dziećmi i młodzieżą. Przez wiele lat związana jako wolontariuszka oraz uczestniczka zajęć ze Śląskim Teatrem Tańca (Warsztaty Terapii przez Ruch, relaksacji, choreoterapia, świadomy ruch, Klanza). Przez pięć lat tańczyła w klubie tańca towarzyskiego Adik Bytom, trenowała także sztuki walki. Obecnie pracuje jako terapeutka zajęciowa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich oraz w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu terapii tańcem i ruchem w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej). 


Od lutego 2014 roku Teatr ROZBARK współpracuje także z Bytomskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Celem współpracy jest propagowanie oraz praktyczne wdrażanie koncepcji uczenia się przez całe życie, a także aktywizacja intelektualna i ruchowa bytomskich seniorów.


Wspieramy projekt "Rozbark przez pokolenia"

Ruszyła druga już edycja projektu „Rozbark przez pokolenia” realizowanego przez Stowarzyszenie św. Franciszka w Bytomiu. Głównym celem przedsięwzięcia  jest wzmocnienie integracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców Rozbarku. Wspólnie pracuje grupa 20  wolontariuszy (w tym 10 os. w wieku 60+) - ich działania koncentrują się głównie na pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlicy środowiskowej. Wolontariusze zaangażowani są także w przygotowanie kampanii społecznej, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego.

Osoby zaangażowane w projekt będą mogły skorzystać ze szkoleń z zakresu partycypacji społecznej i logiki projektowej, a także szkoleń komputerowych. Na czas realizacji projektu każdy w wolontariuszy z grupy 60 + otrzyma laptopa z dostępem do internetu, dzięki czemu w praktyce będzie mógł wykorzystywać zdobyte umiejętności. O postępach w realizacji projektu już wkrótce będzie można przeczytać na blogu prowadzonym przez wolontariuszy. 

Zapraszamy na profil projektu na Facebooku.


Teatr ROZBARK partnerem projektu "Fortum dla Śląskich Dzieci 2014"

W Teatrze ROZBARK zainaugurowana została nowa edycja Fortum dla Śląskich Dzieci,  programu stypendialnego realizowanego na terenie Zabrza i Bytomia przez firmę Fortum oraz Fundację Pomocy Dzieciom ULICA. Bytomskim partnerem projektu został Teatr ROZBARK, gdzie systematycznie od kwietnia do czerwca odbywać będą się zajęcia artystyczne dla dzieci młodzieży.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, a także wspieranie młodych, którzy mają trudniejszy start życiowy niż ich rówieśnicy. W  projekcie (w Bytomiu i Zabrzu) uczestniczyć będzie ponad 120 dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Co sobotę Teatr ROZBARK będzie gościł ok 70 dzieci, które pracować będą w 5 grupach tematycznych: teatr, fotografia, dziennikarstwo, hip-hop, rap oraz taniec. Celem intensywnej pracy warsztatowej jest odkrycie "śląskich czarnych pereł" - młodych ludzi z talentem i pasją, pragnących rozwijać swe zainteresowania i poszerzać wiedzę. Dzieciom, które wykażą się największym zaangażowaniem i determinacją firma Fortum ufunduje specjalne stypendia.   
Akcja została objęta honorowymi patronatami Prezydentów Miast Bytomia i Zabrza.


17 maja w ramach projektu Fortum dla Śląskich Dzieci Teatr ROZBARK gościł śląską wokalistkę jazzową Ewę Urygę. 

Spotkania ze znanymi osobami to jeden z ważnych punktów projektu, realizowanego wspólnie przez firmę Fortum oraz Fundację Pomocy Dzieciom ULICA, którego Teatr ROZBARK jest partnerem. Celem spotkań jest wskazywanie dzieciom i młodzieży pozytywnych wzorców oraz prezentowanie – nie zawsze łatwych – ścieżek kariery zawodowej osób znanych, lubianych  i szanowanych.
Podczas sobotniego spotkania z dziećmi Ewa Uryga opowiedziała o sobie i swojej karierze wokalnej. Był także czas na pytania, zdjęcia i autografy.Punktem kulminacyjnym, najbardziej oczekiwanym, był krótki występ wokalistki.  

Spotkania ze znanymi gromadzą zawsze wszystkich uczestników projektu, którzy co sobotę pracują  w 5 grupach tematycznych: teatr, taniec, hip-hop/rap, fotografia oraz dziennikarstwo.


31 maja po raz kolejny odbyło się spotkanie w ramach projektu Fortum dla Śląskich Dzieci.

W przeddzień Dnia Dziecka Fundacja ULICA oraz firma Fortum, które koordynują projket, sprawiły dzieciom i młodzieży muzyczną niespodziankę. Teatr ROZBARK odwiedziła znana bytomianka - wokalistka jazzowa - Marta Król.

Spotkanie uświetniła obecność Pani Prezydent Anety Latacz.

Zachęcamy do posłuchania i zobaczenia teledysku nagranego w Muzeum Górnośląskim:)

Marta Król feat. Agnieszka Musiał: "Thank God I'm a women"


Finał projektu „Fortum dla Śląskich Dzieci”

Spotkania dzieci i młodzieży w Teatrze ROZBARK w ramach „Fortum dla Śląskich Dzieci” dobiegły końca. Impreza podsumowująca projekt odbyła się 26 czerwca w Teatrze Nowym w Zabrzu. W projekcie zainaugurowanym w kwietniu w Teatrze ROZBARK wzięło udział ponad 120 młodych ludzi z Bytomia i Zabrza. 

W uroczystym zakończeniu udział wzięli „rodzice chrzestni” projektu Izabela Van den Bossche (Fortum) i Adrian Kowalski (Fundacja „ULICA”). Obecni byli wiceprezydenci Bytomia i Zabrza – Aneta Latacz oraz Jan Pawluch, a także naczelnicy wydziałów edukacji i kultury oraz radni obu miast.

Dzieci i młodzież zaprezentowały efekty swojej kilkumiesięcznej pracy na scenie Teatru Nowego, gromadząc niemal trzystu widzów.

Teatr ROZBARK partnerem projektu "Fortum dla Śląskich Dzieci 2014"

Teatr ROZBARK partnerem projektu "Fortum dla Śląskich Dzieci 2014"

W Teatrze ROZBARK zainaugurowana została nowa edycja Fortum dla Śląskich Dzieci, ...