Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Searching the Silence

16 kwietnia (wtorek), godz. 19:00 Searching the silence | Przeszukując ciszę (a jewish polish road movie performance)


Bilety w cenie: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.

Historia Narodu Żydowskiego w Polsce jest wyjątkowa zarówno dla  Żydów jak i dla Polaków. Przez prawie 1000 lat Polska była jedynym ze znaczących krajów europejskich, w którym Żydzi mogli osiedlać się oraz tworzyć i rozwijać własne społeczności, kulturę i język (jidysz). Żydzi nie byli ograniczani tylko do obszarów pracy, zakazanych dla chrześcijan (pożyczki pieniężne, bankowość), gdyż w polsko-żydowskim świecie Żyd także mógł być piekarzem, stolarzem, prawnikiem. To był kraj, do którego Żydzi czuli przynależność– kraj, w którym osadzą swój "Polin". Polin to nazwa, którą Żydzi nadali Polsce, co oznacza "tu zostaniemy".

Holocaust, podczas którego Naziści zgładzili ponad 3 miliony polskich Żydów, boleśnie uzmysłowił, że nawet 1000 lat osiedlenia nie daje żadnej gwarancji, że to w istocie tutaj jest miejsce do zamieszkania. Naziści nie tylko wymordowali miliony, ale także wyeliminowali kulturę, język i zdusili historyczną tradycję.

W większości miast i wsi, w których kwitła kultura polskich Żydów, cisza zapadła jak ołowiany koc. Naszą intencją jest przeszukać tę ciszę, wypatrując śladów życia Żydów w Polsce. Chcemy słuchać ciszy i odkrywać echa, obrazy, dźwięki i zapachy kiedyś tętniącej życiem kultury. Kultury, która była ważną częścią polskiego świata. Przeszukując Ciszę chcemy przekształcić ją  w dźwięk dając swój wkład w ponowne odkrycie godności i wartości tych, którzy zostali zgładzeni.

Cytując brytyjskiego komentatora Daniela Finkelsteina:

Naziści chcieli usunąć ludzi, tak by byli martwi i zapomniani. Częścią dzieła odnowy i buntu jest zachować to, co próbowali zniszczyć i odzyskać to, co Żydzi zmuszeni byli opuścić .To akt sprzeciwu.

"Podróżowaliśmy przez Polskę, zaczynając od Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, skąd wywodzi się moja rodzina. Stworzyliśmy oparty na naszej podróży film, który jest jeden z głównych elementów naszego perofrmansu. Nasz performans jest finalnym rezultatem naszej pracy, w którym łączymy film, tekst, taniec i muzykę. Staramy się zrozumieć konkretne realia różnych odwiedzanych przez nas miast. Tkwią w nas pytania o miejsca, które odwiedziliśmy. Słuchaliśmy ich bardzo uważnie, aby usłyszeć odpowiedzi." Brian Michaels

Twórcy:
Performerzy: Brian Michaels / Katarzyna Gorczyca,
Video: Jakub Urbański,
Muzyka: Maciej Klich,
Czas: 60 min.