Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Sala widowiskowa

Cennik wynajmów komercyjnych powierzchni Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK:

Scena + widownia
Scena jest w pełni wyposażona w najwyższej klasy sprzęt oświetleniowy i audio, podłogę baletową, kulisy i kurtynę. Widownia Teatru ROZBARK może pomieścić 196 widzów:

 • Pierwsza godzina – 2.500 zł brutto,
 • Kolejna godzina – 500 zł brutto.

W przypadku wynajmu przestrzeni Teatru ROZBARK na dłuższy czas, koszt wynajmu będzie ustalany indywidualnie.

Cennik wynajmów dla organizacji pożytku publicznego i jednostek miejskich:

Scena + widownia
Scena jest w pełni wyposażona w najwyższej klasy sprzęt oświetleniowy i audio, podłogę baletową, kulisy i kurtynę. Widownia Teatru ROZBARK może pomieścić 196 widzów:

 • do sześciu godzin wynajmu 500 zł brutto,
 • każda kolejna godzina 100 zł brutto.

Dokumenty do pobrania:

 • Specyfikacja techniczna sceny i jej wyposażenia do pobrania tutaj;
 • Wniosek o wynajęcie przestrzeni teatru do pobrania tutaj.

W sprawie wynajmu powierzchni Teatru ROZBARK należy kontaktować się z Działem Organizacji tel.: +48 32 428 13 11.

Dane techniczne

WIDOWNIA TEATRUwidownia