Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Ryszard. Ciało z gniewu.

17 października /sobota/ godz. 1900 /
Koszt: bilet ulgowy 10 zł, bilet normalny 20 zł

Wszystkie miejsca nienumerowane.

Chor. Piotr Wach 

Autor dokonuje analizy postaci Ryszarda III. Inspiracją oraz punktem wyjściowym procesu kreacji były: oryginalny tekst Williama Szekspira oraz „Rok Ryszarda” hiszpańskiej dramatopisarki Angeliki Lidell. Szekspir w swojej sztuce zapisał Ryszarda jako kalekiego tyrana i mordercę, archetypiczne ucieleśnienie zła. Lidell przedstawia go natomiast jako szaleńca i potwora, prowadzącego szokujący monolog ideologii, hipokryzji i kompleksów. Wach zestawiając te dwa teksty – historyczny i współczesny – wypracowuje monumentalną i przerażającą sylwetkę bohatera. Z tych dwóch składowych buduje nowy twór – nieme ciało osadzone w gniewie.

Spektakl grany w kameralnej scenerii. Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spektakl dla widzów pełnoletnich.