Polska-moja Ojczyzna

14 listopada (środa), godz. 17.00 „Polska-moja Ojczyzna” koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, w ramach projektu Niepodległa 2018

Bilety w cenie: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny.
Wszystkie miejsca nienumerowane.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Naszym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i młodzieży oraz w środowisku lokalnym, budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych i treści historycznych ukazanych w literaturze, muzyce i tańcu. Realizowane podjęte zadania mają na celu wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W ramach realizacji projektu „Niepodległa” odbędzie się cykl koncertów edukacyjnych związanych z polską kulturą głównie taneczną.


W trzech obrazach przedstawimy polski folklor taneczny w poszczególnych okresach historycznych.

I OBRAZ to początki polskości.
Obok tańca i ruchu scenicznego, który ma stworzyć Ojczyzną w budowaniu klimatu koncertu wykorzystany został film Tomasza Bagińskiego o historii Polski, wiersze Marii Konopnickiej i Leopolda Staffa, muzyka Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. W pieśniach patriotycznych zaprezentuje się szkolny chór a zespół fletowy akompaniować będzie do tańców regionalnych. 


II OBRAZ to Polska szlachecka w tradycji tańców narodowych.
Inspiracją dla tego obrazu był pierwszy polski balet narodowy „Wesele w Ojcowie” Karola Kurpińskiego, który przestawia polski folklor. Na scenie, niczym w sali balowej, w pełni kolorowych strojów zaprezentowane zostaną wszystkie polskie tańce narodowe, którym prym będzie wiódł krakowiak. 

III OBRAZ to nasza Polska tu i teraz.
Tradycyjny folklor polski został tu przeobrażony i dostosowany do współczesnych trendów. Zaprezentowane tańce do muzyki Witolda Lutosławskiego, Aleksandra Tansmana, Adama Kawy otrzymały nowe oblicze polskiego folkloru. Jak mawiał niemiecki uczony Hermann Bausinger zauważamy tu zjawisko „umyślnego, zamierzonego, celowego przenoszenia w odpowiednich sytuacjach wybranych elementów kultury ludowej z ich oryginalnego, naturalnego środowiska, aktualnego czy już historycznego, w inne, szersze, w obrębie całego społeczeństwa i jego kultury”. Przenoszenie to, związane winno być z odpowiednim dodatnim wartościowaniem i w wolnej Polsce może przybierać różną postać.


Projekt został przygotowany przez panie Zofię Czechlewską i Katarzynę Dziok, które stworzyły wszystkie choreografie do poszczególnych części spektaklu. Chór przygotowała pani Edyta Szymańska, a zespół fletowy pani Teresa Chołołowicz.

Stroje przygotowały panie Małgorzata Lobermajer i Anna Machowska. W koncercie biorą udział uczniowie klas od I do VIII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu.