Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Pirackie opowieści, czyli poszukiwacze skarbów

25-29 czerwca, godz. 10:00 – 14:00 Pirackie opowieści, czyli poszukiwacze skarbów | Teatr ROZBARK

Koszt: 50 zł/osoba.

Projekt teatralny dla dzieci w wieku 7 – 9 lat, prowadzony przez znakomitą aktorkę Allę Maslovskayą. Projekt zakończy się otwartym pokazem dla publiczności 30 czerwca o godz. 17:00.

Podczas zabawy przyjaciele znajdują tajemniczą butelkę z kawałkiem starej mapy, na której zaznaczono skarb. Decydują się na poszukiwanie skarbu. Podczas podróży odwiedzają różne wyspy - zieloną, białą, lodową, w końcu trafiają na wyspę piratów. Podczas podróży spotykają dziwnych mieszkańców wysp, przydarzają im się ich rożne wypadki. Co to za skarb i czy w ogóle go odnajdą?