Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Paweł Kozłowski

Student Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Jego droga taneczna zaczęła się od Hip-Hop Dance, kształtując go jako tancerza. Po dziś dzień wykorzystuje wpływ hip-hopu w swojej pracy. Zdobywał wiedzę i umiejętności na temat tańca i teatru podczas obozów, konferencji, współpracy z polskimi i zagranicznymi artystami. Tańczył w Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Włoszech. Prowadzi warsztaty i lekcje tańca współczesnego oraz improwizacji.
Współzałożyciel stowarzyszenia „Imagination Space Center” tworzącego projekty kulturalno-społeczne. Współpracował z Arturem Hofmanem („Miłość czyni cuda”), Janem Peszkiem („Gdzie jest Paweł?”), Jackiem Przybyłowiczem („Stany Skupienia”), Mariuszem Trelińskim („Ognisty Anioł”), Sebastianem Majewskim („Polonez alla Polacca na Niemiecką Nutę”).