Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Ogólnopolska Konferencja Kultury

18 września (poniedziałek), godz. 9.00 Ogólnopolska Konferencja Kultury, Taniec | wstęp wolny

Ogólnopolska Konferencja Kultury to przedsięwzięcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaplanowane z myślą o rozpoznaniu i wcieleniu w życie potrzeb i zamierzeń polskich środowisk artystycznych. Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.

Sympozja tematyczne zaplanowane są na wrzesień 2017 roku, każde z nich odbędzie się w innym mieście:

 • 4–5 września, Wrocław – Muzyka (Narodowe Forum Muzyki),
 • 6 września, Lublin – Kultura ludowa (Centrum Spotkania Kultur),
 • 12 września, Gdańsk – Teatr (Teatr Wybrzeże),
 • 14–15 września, Kraków – Sztuki wizualne (Akademia Sztuk Pięknych),
 • 18 września, Bytom – Taniec (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK).

Nakreślenie ram polityki kulturalnej państwa i samorządów czy też wypracowanie rekomendowanych rozwiązań umożliwiających aktywność twórczą dzięki systemowi zabezpieczeń socjalnych artystów, staną się ponadto przedmiotem rozważań w obrębie środowisk lokalnych dzięki serii sześciu sympozjów regionalnych, które odbędą się w listopadzie oraz grudniu 2017 roku.

Wstęp wolny. Uwaga! Wymagana jest rejestracja na stronie www.konferencjakultury.pl. Tylko zarejestrowani uczestnicy mogą wziąć udział w wydarzeniach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie: www.konferencjakultury.pl

PROGRAM KONFERENCJI | TANIEC 

9.00–9.20 Otwarcie Konferencji

9.20–10.35 Status i definicja artysty, moderator: Ewa Wycichowska

10.35–11.50 System wsparcia artysty tancerza, moderator: Jacek Przybyłowicz

11.50–12.10 Przerwa kawowa

12.10–13.40 Specyfika instytucji tanecznych – szanse i wyzwania, moderator: Romana Agnel

13.40–14.55 Relacje zespołów bez sceny (w tym NGOs) z instytucjami scenicznymi, moderator: Elżbieta Mendakiewicz

14.55–16.00 Przerwa obiadowa

16.00–17.15 Scena jako element procesu formowania dojrzałego artysty, moderator: Sławomir Gidel

17.15–18.45 Przekwalifikowanie profesjonalnych artystów tańca, moderator: Barbara Sier-Janik

18.45–20.00 Upowszechnienie i edukacja powszechna, taniec w mediach, moderator: Anna Królica

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.