Na warsztaty

Opłaty za zajęcia dla dzieci: 
pojedyncze wejście: 20 zł
karnet (4 wejścia na wybrane zajęcia, do wykorzystania w ciągu 30 dni): 50 zł.

Opłaty za zajęcia dla dorosłych:
pojedyncze wejście: 25 zł
karnet (4 wejścia na dowolne zajęcia, do wykorzystania w ciągu 30 dni): 60 zł

UWAGA: W zajęciach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie od 16 r.ż., za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. Opłata jest taka sama jak w przypadku uczestników dorosłych. 

Zapisy i informacje:
bow@teatrrozbark.pl
32 428 13 11

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na stałe warsztaty taneczne

Regulamin stałych warsztatów tanecznych