Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

MUZY

20 października (sobota), godz. 19:00 uroczyste wręczenie nagród MUZY | ROZKOSZ, choreografia Jakub Lewandowski 

Muzy to jedna z najwyższych form uhonorowania zasług dla Bytomia i jego mieszkańców. Przyznawana jest osobom lub instytucjom działającym na terenie miasta oraz związanym z Bytomiem profesjonalistom i amatorom w kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury i zarządzanie kulturą. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zespołowo. Od roku 1997 do 2017 przyznano 96 statuetek.


Podczas uroczystości wręczone zostaną statuetki, które są dowodem uznania dla osób zasłużonych dla bytomskiej kultury czy instytucji, których osiągnięcia w dziedzinie kultury, dorobek i sukcesy przekładają się na rozwój, dobry wizerunek naszego miasta.

Do tegorocznych nagród nominowani zostali: Krzysztof Wydro, Michał Tyszkiewicz, Anna Papierzańska, Katarzyna Lazar, Henryk Fudali oraz Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wrzosy Jesieni", Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.

ROZKOSZ
Bilety: 30 zł (normalny), 20 zł (ulgowy).

Wszystkie miejsca nienumerowane.

Choreografia: Jakub Lewandowski
Asystentka choreografa: Dominika Wiak
Scenografia i kostiumy: Jakub Lewandowski
Muzyka: Michał Lis
Reżyseria świateł: Paweł Murlik
Tańczą: Dominika Wiak, Wojciech Furman, Daniel Leżoń, Oscar Mafa, Paweł Urbanowicz, Michał Woźnica

Czas trwania: ok. 60 minut

Spektakl dla widzów 15+. W spektaklu pojawia się nagość.

-„co by się stało z człowiekiem, z rodzajem ludzkim, wyposażonym w „najostrzejszy” „największy” apetyt na przekraczanie kolejnych granic oraz coraz bardziej ekscytujących, rozkosznych wrażeń i doznań – gdyby nie kulturowe obwarowania: normy, nakazy, zakazy, ustawy, różnego pochodzenia moralne i etyczne regulacje?” 
„Rozkosz w kulturze” Ł. Wróblewski, A. Giza

Najeść się, nażreć, „nażyć”, obkupić, żeby urwać z doczesności jak najwięcej. Więcej mocy, więcej cali, więcej paneli, więcej pikseli, więcej złota, więcej żarcia, więcej, więcej, więcej…
Fałsz przeczy pięknu, a jednak dajemy się nabrać. Wraz z trwaniem spektaklu bohaterowie coraz bardziej będą obnażać swoją naturę, odsłaniać wypełniającą ich od wewnątrz brzydotę.

ONI – będą powoli zrzucać swe maski:
Mówiąc – bez zrozumienia
Jedząc – bez opamiętania
Tańcząc – bez rytmu
Myśląc – o sobie
I Niszcząc – innych.
Ile Diabła w Aniele, tyle Zwierzęcia w Człowieku.
A jeśli na scenie w którymś momencie naprawdę pojawi się dzikie zwierzę – przyjdzie zadać pytanie – co widzimy naprawdę... ?

Prasa o spektaklu:
„(...) Spektakl „Rozkosz” to utrzymana w onirycznym klimacie taneczna impresja na temat przyjemności rządzących umysłami współczesnego hedonistycznego społeczeństwa. To pokaz dobrego aktorstwa i popis sztuki tanecznej, a wszystko okraszone zostało ciekawymi pomysłami scenograficznymi.”.
11 października 2018 r.: Różne oblicza „Rozkoszy”, czyli premiera w Teatrze ROZBARK, Dziennik Zachodni, Magdalena Mikrut-Majeranek.

link do źródła: https://dziennikzachodni.pl/rozne-oblicza-rozkoszy-czyli-premiera-w-teatrze-rozbark-zdjecia/ar/13562602