Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

moving ---- -- out | ZUGWANG

16 listopada (sobota), godz. 19:00 moving ---- -- out, choreografia Anna Piotrowska, ZUGWANG, choreografia: Artur Bieńkowski.

Bilety w cenie: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł. Wszystkie miejsca nienumerowane.

Laboratoryjny spektakl „moving ---- -- out” jest kwintesencją myślenia Piotrowskiej o przestrzeni, aktywnym-biernym i obiektywnym ciele, które poprzez doświadczenie, wyobrażenia i wchodzenia w stany emocjonalne tworzy jego swoisty kształt. W swoim warsztacie artystycznym Piotrowska wykorzystuje improwizację, poprzez właściwie wsłuchiwanie się w potrzeby ciała, przestrzeni i okoliczności. Ważna jest podróż, z której artysta zdaje relację widzowi z przebiegu procesu. Od lat Piotrowska tworzy spektakle w oparciu o pracę procesową i tym doświadczenie ciała i umysłu będzie chciała podzielić się w najnowszej pracy solowej.

premiera: 25 kwietnia 2017, Horizont Fesztival, Miszkolc

ANNA PIOTROWSKA / WARSZAWA / BYTOM '74
Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tancerka, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca - eferte, założycielka "mufmi" w Warszawie (1995 r). Od 1996 r. stworzyła ponad 110 autorskich choreografii i przedstawień. Od września 2019 pełniąca obowiązki dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK i prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Anna Piotrowska otrzymała nagrodę Województwa Śląskiego „Złotą Maskę 2016” za całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK w 2015 r. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. We wrześniu 2015 r. spektakl w reżyserii Anny Piotrowskiej i wykonaniu Łukasza Pawłowskiego „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!” zdobył Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie i Nagrodę Główną 3. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu. Spektakl „bless the king_nieliryczna pieśń” otrzymał nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 2018 w Gdańsku. Artystycznie Piotrowska zainteresowana jest improwizacją i pogłębianiem świadomości ciała i umysłu jako narzędzia zwielokrotnionej, wielofunkcyjnej obserwacji. Poszukuje relacji obiektywnego ciała w kategorii, którą nazwała „onebodyspacerecognizer”. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem pracy procesowej odkrywając m.in. narzędzia zgłębiające laboratoryjną pracę nad tekstem, kreacją postaci, jak również wzmacniając doświadczenia w podwyższonych stanach ciała i umysłu, poprzez działanie na wyobrażeniach i emocjach, które wpływają na kreację ruchu i poszukiwanie kanałów energetycznych uwalniających sam taniec.

http://annapiotrowska.com
https://vimeo.com/user6161350


ZUGWANG projekt choreograficzny
Choreografia: Artur Bieńkowski,
Taniec i kreacja: Victoria Kennett i Alexey Torgunakov,
Muzyka: Matmos.

03.11.2019 | 19:00 – TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

16.11.2019 | 19:00 – Teatr ROZBARK w Bytomiu

Projekt choreograficzny ZUGWANG jest eksperymentem badającym rodzaje nowych relacji zachodzących pomiędzy abstrakcyjną formą i ruchem, gdzie ruch jest potrzebą samą w sobie i ostatecznym celem. Performerzy budując własne partytury przestrzeni kreują światy niezależne, tworząc tym samym środowisko ruchowe składające się z mikrochoreografii, zwracając uwagę na to, co wydarza się pomiędzy nimi – świat kreowany, zastany, a także ten, który przeminął a nadal determinuje wybory.

Zmaterializowana idea i rezonowanie jej w widzach tworzy choreografię uważności widza, nie tworząc celowych znaczeń i odniesień. Jest samowystarczalnym bytem. Śladem procesu twórczego jest tu zatarta granica pomiędzy myśleniem, działaniem, kreacją i formą.

Neutralizując odrębność ciała, działania, myślenia i tworzenia twórca choreografii skłania się ku podążaniu za transformująca się materią i jej wpływem na percepcję widza, zmierzając jednocześnie do wyzwolenia choreografii z obowiązku prezentowania czegokolwiek.

Prezentacja jest wynikiem rezydencji w Centrum Choreograficznym w Luxemburgu i Bytomskim Teatrze tańca i Ruchu ROZBARK.

TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

Instytut Muzyki i Tańca
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

https://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/novembre-2019/