Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

MŁODZI NA SCENĘ II – URUCHAMIAMY NABÓR!

W 2018 r. Teatr ROZBARK uruchomił nowy program rezydencyjny, „Młodzi na scenę”. Program ma na celu wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Przeznaczony jest dla artystów indywidualnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz zespołów bez stałego dostępu do sceny (w przypadku zespołów przynajmniej połowa twórców musi być poniżej 35. roku życia). Teatr ROZBARK jest współproducentem spektakli, które powstaną w ramach programu.
W trakcie pierwszej edycji wpłynęło 27 zgłoszeń, z których wybraliśmy 2 propozycje: smell.me.ordinary piece Company HAA & ODD (prem. 18 maja 2019) oraz Manhattan Dominiki Wiak & Danieli Komędery-Miśkiewicz (planowana prem. 1 września 2019).
Ogłaszamy drugą edycję programu, ze zwiększonym budżetem i zmianami organizacyjnymi. Zachęcamy do składania zgłoszeń!


Co oferujemy?
- możliwość korzystania z jednego ze studiów Teatru przez dwa tygodnie,
- możliwość korzystania ze sceny Teatru ROZBARK wraz z obsługą techniczną przez tydzień,
- wsparcie promocyjne, organizacyjne i techniczne w przygotowaniu premiery,
- dofinansowanie premiery w wysokości 16 000 zł brutto; wsparcie nie będzie przekazywane w formie dotacji, a poprzez pokrycie części kosztów produkcji przez Teatr ROZBARK (honoraria, promocja, wypożyczenie sprzętu itp.),
- dodatkowo 1 000 zł brutto na scenografię,
- dodatkowo 1 000 zł brutto na kostiumy.

Jak aplikować?
Aplikacja musi zawierać następujące pliki:
- zwięzły opis spektaklu i artysty/zespołu (do 3500 znaków),
- formularz aplikacyjny (do pobrania tutaj),
- kosztorys spektaklu z uwzględnieniem dofinansowania oferowanego przez Teatr ROZBARK.
Akceptujemy pliki zapisane w formatach .doc, .odt lub .pdf.

Do programu „Młodzi na scenę” nie można zgłaszać spektakli, które już miały swoje prezentacje publiczne (również jako work in progress).

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy komisyjnie dwa. Preferowane będą propozycje z co najmniej trzyosobową obsadą. O wynikach poinformujemy wszystkich aplikujących drogą elektroniczną, ogłosimy je również na stronie internetowej Teatru www.teatrrozbark.pl  i fanpejdżu teatralnym.


Ważne terminy
- aplikacje wysyłać należy na adres: organizacja@teatrrozbark.pl do 31 lipca 2019 do godz. 23:59,
- ogłoszenie wyników: nie później niż 8 sierpnia 2019 na warunkach opisanych powyżej,
- pierwsza rezydencja: praca studyjna: 14 – 27 października 2019, praca na scenie: 28 października – 2 listopada, premiera: 3 listopada 2019,
- druga rezydencja: praca studyjna: 18 listopada – 1 grudnia 2019, praca na scenie: 2 – 7 grudnia 2019, premiera: 8 grudnia 2019.
Terminy te są stałe i nie ulegną zmianom.


Drugą edycję programu „Młodzi na scenę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.