Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Marzeniem być

28 marca (czwartek), godzina 18:00 Marzeniem być | Podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA

Bilety w cenie: 5 zł od osoby.

Wszystkie miejsca nienumerowane.

Zapraszamy Państwa na niezwykłą podróż, w którą zabiorą nas podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Szansa. W spektaklu wykorzystano rozmaite środki artystycznego wyrazu, od tańca, poprzez formy dramatyczne, aż po pantomimę. Młodzi artyści pochylają się nad problemem marzeń. Do swoich rozważań zapraszają również dorosłych... w spektaklu postawione zostają między innymi takie pytania jak: czy mając dziecko niepełnosprawne, mogę marzyć o dziecku w pełni sprawnym? Kim chciałbym być? Za czym tak gonię?

Prezentacja Marzeniem być jest ukazaniem wewnętrznych przeżyć uczestników, ich rozwoju poprzez taniec i sztukę. Starano pokazać się, iż osoby z zespołem downa potrafią pokazać wiele swoich ukrytych talentów, a poprzez ekspresję taneczną stają się tancerzami i artystami.