Maluszki +

Maluszki + | poniedziałki 16.30 – 17.15 (4 – 5 lat) oraz 17.30 – 18.15 (2 – 3 lata), czwartki 17.00 – 17.45 (2 – 3 lata)| studio C

Ogólnorozwojowe zajęcia umuzykalniająco-ruchowe przeznaczone dla dzieci oraz dla ich rodziców/opiekunów. Zajęcia pomagają w kształtowaniu poczucia rytmu, słuchu, a także wpływają na rozbudzenie w dzieciach wyobraźni przestrzennej. Warsztat prowadzony jest w formie zabawy, aktywizującej zarówno dzieci, jak i ich rodziców/opiekunów.

Prowadzi: Magdalena Wilczek.
Koszt: pojedyncze wejście 20 zł lub karnet 50 zł (4 wejścia na wybrane zajęcia, do wykorzystania w ciągu 30 dni od momentu zakupu karnetu).

Osoby korzystające ze zniżek wynikających z posiadania Karty 3+ Liczna Rodzina proszone są o zabranie i okazanie przed wejściem na zajęcia karty dużej rodziny.

MAGDALENA WILCZEK – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, studentka logopedii na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Swoje umiejętności zdobywała i kształciła od najmłodszych lat w Zespole Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” jako tancerka i solistka zespołu. Obecnie koncertuje z grupą reprezentacyjną zespołu, a także prowadzi instruktaż taneczny w najmłodszej grupie Małego Śląska.

Szczegółowe informacje i zapisy: e.mail: bow@teatrrozbark.pl | tel.: 32 428 13 11.