Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Let it be - Pobyt Zorganizowany


REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA:
Agnieszka Bednarz


ASYSTENT:
Agata Meyer-Lüters

PRODUKCJA:
Anna Gamrot


PARTNER: Fundacja A R T _ c o m m itt e d

TANCERZE:
Monika Witkowska,
Agata Meyer-Lüters,
Jarosław Mysona,
Paweł Urbanowicz,

Agnieszka Bednarz.

Gdzie jest granica, która sprawia, że z człowieka żyjącego według własnych zasad stajemy się dziwakami? Od którego produktu spożywczego mniej w naszej diecie zamieniamy się z wegetarianina w eko-świra? Jaki musimy mieć stopień niepełnosprawności by ludzie patrzyliz litością?
Jak wiele modnych bio-elementów musimy wprowadzić w swój świat, by zaakceptować swoje ciało?

Spektakl jest opowieścią o szeroko pojętej tolerancji, a właściwie o jej braku, o pewnej granicy, za którą to pojęcie w ogóle przestaje istnieć. O tym, jak często nazywamy siebie tolerancyjnymi, podczas gdy rozumiemy tę kwestię bardzo powierzchownie.

Tolerujemy homoseksualistów, ale wzdrygniemy się na widok całujących się mężczyzn. Tolerujemy wegetarian, ale weganie jawią się już nam jako dziwacy. Tolerujemy niepełnosprawnych, ale weźmiemy głęboki oddech zanim przytulimy dziecko z zespołem downa. Tolerujemy osoby ze skrajną niedowagą i nadwagą, ale nie potrafimy się powstrzymać od komentarza w gronie znajomych.

Kultura, to gdzie i jak żyjemy, zamknęła nas w pewne normy społeczne, tak dalece zakorzenione już w naszych umysłach, że każde od nich odejście podświadomie wzbudza w nas odruchy nietolerancji, niezależnie od naszych podstawowych intencji. Czy da się w ogóle z tym walczyć? Jak bardzo trzeba by zrewolucjonizować społeczeństwo, by każdy mógł żyć według własnych wartości, nie dotykając tym innych? Jak bardzo musimy otworzyć nasze umysły, by uwolnić się od norm kulturowych? By przestać widzieć normalnych i dziwnych, a zacząć widzieć ludzi.

„Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji.”
Emanuel Kant


ART_committed / partner
Fundacja ART_committed powstała w lipcu 2015 r., w Warszawie z inicjatywy Pauliny Jóźwickiej i Jakuba Krawczyka. Asumptem do powstania fundacji była chęć tworzenia i realizowania własnych wizji i założeń artystycznych.

Za cel stawiają sobie łączenie teatru i tańca. Ideą jest tworzenie „produktów” kultury przy czynnym współudziale twórców, artystów, ludzi kultury. Bo żeby tworzyć trzeba umieć współtworzyć. Twórcy fundacji mają silne przekonanie, że forma sceniczna jaką jest łączenie klasycznych form i technik teatralnych z tańcem współczesnym jest na tyle innowacyjna, że znajdzie szeroką publiczność w Warszawie a także poza jej granicami, i że na tego typu sztukę jest deficyt. Fundacja zrealizowała w roku 2016 trzy zadania finansowane/współfinansowane przez Miasto st. Warszawa: „LEM_ONIADA” wielopłaszczyznowy projekt edukacyjno-artystyczny, „#LEŻEĆ” Spektakl/Performance/Instalacja, „Centrum Sztuki Tańca w Warszawie”. Obecnie Fundacja jest w trakcie realizacji trzyletniego programu ART_AKCJA - stałej i regularnej prezentacji spektakli teatru tańca w Warszawie. Są to spektakle będące w dorobku Fundacji ART_committed „Profanum” chor. K. Wawrzuta, „Meblościanka” reż. B. Peszek, „Projekt: 3 Siostry” chor. K. Kostrzewa, P. Jóźwicka, A. Bednarz, „LEM_ONIADA” reż. W. Raźniak. Fundacja wspiera organizacyjnie i merytorycznie grupę artystyczną Ruchomy Kolektyw, która związana jest z Teatrem Ochoty w Warszawie, gdzie prezentuje swój spektakl „we are not a superheroes” oraz Teatrem Śląskim w Katowicach, gdzie współpracuje z Eweliną Marciniak przy spektaklu „Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci”. Paulina Jóźwicka oraz Jakub Krawczyk swoje artystyczne doświadczenie zdobywali i wciąż zdobywają pracując m.in. : w Teatrze Śląskim w Katowicach, Teatrze na Poziomie Kopalni Guido w Zabrzu, Teatrze Chorea w Łodzi, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy oraz w pracy w filmie, serialu. Wiedzę o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i instytucji kultury zdobywają pracując w Domu Kultury Dorożkarnia
w Warszawie, Szkole Aktorskiej Machulskich, Klubie Kultury Falenica. Aktywnie uczestniczą w działaniach III Sektora w Warszawie.