Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Którędy droga? - spektakl finałowy projektu ROZBARK Dance

8 grudnia (sobota), godz. 17:00 „Którędy droga?” - spektakl finałowy projektu ROZBARK Dance| wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w BOW, w Teatrze ROZBARK).

Główny temat przedstawienia to dotkliwa izolacja. Jest ona udziałem nas wszystkich choć nie dostrzegamy jej zanurzeń w świecie mediów społecznościowych. W poszukiwaniu swojego miejsca w świecie odnajdujemy tymczasowe sztuczne raje i przypadkowych idoli kreujących chwilowe trendy dla tłumu głodnego wciąż nowych wrażeń.


Zatopienie się w rzeczywistości cyfrowej generuje lęki, poczucie zagubienia, izolację, kłopoty w zbudowaniu autentycznych relacji. Warto jednak spojrzeć na cyberświat z dystansu, docenić własną niepowtarzalność, zatrzymać się - bo biegnąc nigdy nie będziemy na swoim miejscu.

Wykonawcy:
Kamińska Kinga,
Kołodziej Łukasz,
Lisowska Anna,
Lot Krystyna,
Michulec Maria,
Szaflik Agata,
Wojtkowiak Julia,
Zakaria Magda,
Zimoch Wiktoria.

Prowadzący:

Daria Dąbrowicz, Paweł Szlinger.

Czas: 45 minut.