Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Kontakt

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
ul. W. Kilara 29 (dawna Dojazd 29) 
41-902 Bytom
NIP: 626-301-38-71
REGON: 243439816

Sekretariat
tel. +48 32 428 13 00
e-mail: sekretariat@teatrrozbark.pl


p.o. Dyrektor Teatru
Anna Piotrowska

tel.: +48 32 428 13 00
e-mail: a.piotrowska@teatrrozbark.pl

Główna księgowa
Joanna Springwald
tel.: +48 32 428 13 04
e-mail: ksiegowosc@teatrrozbark.pl


Dział kadr i płac
Iwona Tylikowska

tel.: + 48 32 428 13 04
e-mail: place@teatrrozbark.pl

Beata Grzelak-Szweda
tel.: +48 32 428 13 07
e-mail: spolecznie@teatrrozbark.pl


Dział Organizacji (Biuro Obsługi Widza, Edukacja, Wynajmy, PR | marketing):

Joanna Brodniak
tel. +48 32 428 13 05
e-mail: j.brodniak@teatrrozbark.pl

Beata Bula
tel. +48 32 428 13 11
e-mail: b.bula@teatrrozbark.pl

Karolina Staneczek 
tel. +48 32 428 13 11
e-mail: pr@teatrrozbark.pl

Agnieszka Kłosińska
tel. +48 32 428 13 11
e-mail: bow@teatrrozbark.pl
e-mail: a.klosinska@teatrrozbark.pl


Projektant | grafik
Aleksander Joachimiak
tel. +48 32 428 13 00
e-mail: grafika@teatrrozbark.pl

Kierownik techniki
Paweł Murlik
tel. +48 32 428 13 00
e-mail: p.murlik@teatrrozbark.pl

Technicy
Krzysztof Soszka
Dastin Greczyło (multimedia)
tel. +48 32 428 13 00
e-mail: technika@teatrrozbark.pl