Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Karaoke dla Samotnych

31 stycznia (wtorek), godz. 12.00 Karaoke dla Samotnych | choreografia Piotr Mateusz Wach 

Bilety w cenie: 5 zł od osoby.


Zabawa – aktywność służąca rozrywce, sięgająca najgłębszych początków ludzkości. Z antropologicznego punktu widzenia nie istnieje społeczność, której członkowie nie znaliby zabawy.

Zabawom przypisuje się walor działań bezinteresownych, cele poznawcze, aspekty twórcze oraz projektowanie pożądanego świata. Zabawa jest doświadczana jako przeciwieństwo działań utylitarnych (np. pracy), która zazwyczaj kojarzy się z przymusem i oficjalnością. Zabawę cechuje dobrowolność, wybór, bezinteresowność, spontaniczność, niepraktyczność, kreatywność. Zabawa kreuje rzeczywistość fikcyjną, jednocześnie modelując realną praktykę życiową. Za pokrewne strukturze zabawy uznaje się podstawowe zachowania językowe — rozmowę czy dialog. Wszelka forma poezji, muzyki i tańca związana jest także ze strukturą gier i zabaw. Ekspresywność, fikcyjność, metaforyczność są wspólne zabawie i sztuce. Zabawa sprzyja tworzeniu się wspólnot opartych na więziach bezpośrednich – jest powtarzalnym zachowaniem się ludziw konwencjonalnej przestrzeni i umownym czasie.

Pojawienie się kultury masowej prowadzi do redukcji elementów ludycznych w kulturze i sztuce, a funkcje zabawy przejmuje rozrywka, korzystająca ze środków technologicznych i elektronicznych. Zabawa jest zastępowana przez kompensacyjne funkcje rozrywki (np. programy w telewizji).

Współczesne wizje kultury przyszłości akcentują ogromną wagę zabawy, której przypisuje się funkcje demokratyzujące: podważanie obowiązujących hierarchii, alternatywność wobec form kultury zinstytucjonalizowanej oraz powrót do form „kultury uczestnictwa”, która buduje trzon ludzkich relacji i jest podstawą tworzenia się społeczeństwa.


choreografia, reżyseria: Piotr Mateusz Wach,
światło: Paweł Murlik, Dastin Greczyło,
obsługa dźwięku: Marcin Aleksiej,
obsada: Paulina Aptacy, Michalina Brzezinka, Kinga Dudziuk, Julia Gambusz, Ada Kiwacka, Julia Kraus, Iza Mojska, Natalia Niedbała, Wojtek Rybicki, Marta Sitek, Martyna Zakrzewska, Magdalena Zbączyniak,
organizacja projektu oraz wsparcie merytoryczne: Aleksandra Drzazga.

Zjednoczeni w ruchu
Finał projektu Zjednoczeni w ruchu Stowarzyszenia Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum nr 1 w Bytomiu. Realizacja zadania publicznego Zjednoczeni w ruchu w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Kopalnia Aktywności i Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK.


Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności przy wsparciu rzeczowym Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Bytom, realizuje zadanie publiczne Zjednoczeni w ruchu. Intensywny cykl nieodpłatnych zajęć z tańca współczesnego dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Bytomiu wraz z realizacją premiery spektaklu tańca.

Uczestnicy projektu przez trzy miesiące brali udział w intensywnym kursie taneczno – twórczym,w którym główną osią było poznawanie możliwości działania w grupie - pracy z rytmem, wspólnym oddechem i innymi uczestnikami. Oprócz tego przez okres warsztatów uczestnicy poznali metody i możliwości budowy własnej wypowiedzi artystycznej, która z tygodnia na tydzień była szlifowana, dopracowywana i poszerzana o nowe konteksty. W finałowym okresie prób poszczególne prace solowe zostały połączone metodą kolażu z materiałem ruchowym, z którym uczestnicy mieli styczność podczas warsztatów oraz chorografią przygotowaną przez twórcę. Całość została uformowana w ok. 45 minutowy spektakl, który zostanie zaprezentowany szerokiej widowni. Premiera spektaklu została zaplanowana na 15 grudnia 2016. Autorem koncepcji ruchowej spektaklu, programu warsztatów i reżyserem spektaklu jest Piotr Mateusz Wach. W projekcie bierze udział 10 uczniów Gimnazjum nr 1 w Bytomiu.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Bytom.