Harmonogram warsztatów

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

Studio A

16.45 – 18.15

INTEGRA

E. Dehn

B. Grzelak - Szweda

17.00 – 18.00

PRACOWNIA RUCHU

7 - 11 lat
A. Tomasiak
od 4.10.2016

17.00 – 18.00

BALET
DLA DZIECI

5 - 6 lat

A. Majer

17.00 – 18.00
STREET DANCE
8 - 10 lat
P. Szlinger

godz. 18.00
CIAŁO JAKO MEDIUM
S. Dobosik
(Seniorzy)
od 23.09.2016

10.00 – 14.00
CIAŁO JAKO MEDIUM
K. Bończyk
(gimnazjum)
od 17.09.2016

18.15 – 19.15

PRACOWNIA RUCHU

12 - 16 lat
A. Tomasiak
od 4.10.2016

18.15 19.15

BALET
DLA DZIECI
7 - 12 lat
A. Majer

18.15 – 19.45
WARSZTATY 30+
(gr. otwarta)
A. Tomasiak
od 6.10.2016

Studio B 19.30 – 21.00
TANIEC KLASYCZNY
Z ELEMENTAMI TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
(gr. średniozaawansowana)
A. Torgunakov
16.00 – 17.30
TAŃCE TOWARZYSKIE DLA
SENIORÓW
E. Dehn
18.00 – 19.30
TANIEC WSPÓŁCZESNY
(gr. zaawansowana)
A. Torgunakov
18.00 – 19.30
IMPROWIZACJA
(gr. otwarta)
A. Piotrowska
10.00 – 14.00
CIAŁO JAKO MEDIUM
P.M. Wach
(liceum)
od 17.09.2016

18.00 – 19.30
TANIEC WSPÓŁCZESNY
(gr.średniozaawansowana)
A. Piotrowska

20.00 – 21.30
PHYSICAL DANCE
(16+)
P.M. Wach

Studio C

16.30 – 17.15
MALUSZKI +
4 - 5 lat
M. Wilczek
godz. 18.00
CIAŁO JAKO MEDIUM
S. Dobosik
(Seniorzy)
od 20.09.2016
17.00 – 17.45
MALUSZKI +
2 - 3 lata
M. Wilczek
18.00 –  19.30
JOGA
M.Herwy

17.30 – 18.15
MALUSZKI +

2 - 3 lata
M. Wilczek

18.00 – 18.45

WARSZTATY TANECZNE
Z RYTMIKĄ

5 - 7 lat

M. Wilczek

Studio D


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie warsztatów.

Szczegółowe informacje i zapisy: email: edukacja@teatrrozbark.pl | tel.: 32 428 13 11.