Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

DJ Wika zagrała dla widzów Teatru ROZBARK!

W ostatnią sobotę karnawału na scenie Teatru ROZBARK odbyło się taneczne szaleństwo. Wspaniałą zabawę i niepowtarzalną atmosferę zagwarantowała DJ Wika, która mocnymi bitami rozbija stereotypy, a emeryturę wydaje na płyty.

Teatr ROZBARK przeżył prawdziwe oblężenie. 77-letnia DJ Wika rozgrzała atmosferę, a ostatni goście opuszczali parkiet długo po północy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie do Teatru! Tych, którzy tego dnia nie mogli być z nami zachęcamy do śledzenia naszego repertuaru. Bowiem wiele ciekawych wydarzeń wciąż przed nami!

DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt ma 77 lat i jest jedną z najpopularniejszych DJek. Imprezy na których gra przyciągają wiele osób, lubiących dobrą zabawę. Jak przyznaje DJ Wika jej pasja ma także wymiar pokojowy, ponieważ dzięki jej muzyce zatracają się różnice międzypokoleniowe, a nawet międzynarodowe. Trzy razy w tygodniu jest rezydentką w jednym z warszawskich pubów, występowała także podczas Malta Festival w Poznaniu oraz podczas finałów WOŚP. Chociaż ma 77 lat, udowadnia, że wiek nie jest żadną przeszkodą w realizacji swojego hobby.