Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

DANIEL LEŻOŃ

(ur. 06.08.1990r.) - absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Obecnie występuję na deskach Och-Teatru, w spektaklu Bal Manekinów, reż. Jerzy Stuhr oraz koordynuję projekty twórcze Imagination Space Center. Zdobywałem wiedzę, umiejętności i narzędzia do świadomego uczestniczenia w procesach społecznych i kulturotwórczych studiując polonistykę na PWSZ w Tarnowie, Theatre Arts with Dance & Movement na Uniwersytecie w Derby oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Asystent prof. Jerzego Święcha w roku akademickim 2014/15 oraz prof. Allena Kuharskiego w roku 2017/18. W 2017r. uczestniczyłem w 3rd China-CEEC Summer Dance Camp w Chengdu oraz projekcie badawczym dr. Jacka Łumińskiego Oral History of Dance in China w prowincji Syczuan. Od 2011r. aktor/ tancerz/ pedagog w międzynarodowych projektach teatru Stella Polaris z Norwegii; w 2016r. choreograf spektaklu Circo Vita: i hvalens buk reż. Per Spildra-Borg. Inne spektakle: Iwona księżniczka Burgunda reż. Ewa Wyskoczyl (2014), Nowe Ateny reż. Maciej Gorczyński (2016), Bezdech, chor. Sylwia Hefczyńska-Lewandowska (2017).