Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Cztery pory uczuć | Szansa

21 marca | godz. 18:00

Prezentacja taneczno-ruchowa, która jest efektem pracy z podopiecznymi Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa".
Bilety: 10 zł

CZTERY PORY UCZUĆ - to opowieść o uczuciach, które każdy człowiek nosi w sobie, w zależności od stanu psychiki, sytuacji, w której się znajduje. Uczucia zostały podzielone przez António Damasio na trzy rodzaje:
uczucia podstawowe: szczęście, smutek, gniew, lęk, wstręt
uczucia subtelne: euforia, ekstaza, zaduma,melancholia, nieśmiałość, panika
oraz "pejzaż ciała, gdy nie jest ono wstrząsane emocjami".
Pejzaż ciała jest niezbędnym „tłem“ dla innych uczuć i modyfikuje ich subtelne odcienie.
Wstrząsani różnymi emocjami w poszczególnych sytuajach,  porach roku, będąc w różnym nastroju, podążamy za głosem swojego serca, szukając nadziei, miłości, zrozumienia, akceptacji; często źli, smutni, w pełnej melancholii, rozmarzeni, dążymy do celu znanego tylko nam samym.