Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Archipelag

28.10.2017 (sobota), godz. 19:00
Teatr Tańca Caro (Siedlce)
Bilet normalny: 30zł, bilet ulgowy:20 zł.
Choreografia, reżyseria, dźwięk: Maciej Kuźmiński. 
Wykonanie, kreacja: Anna Mikuła, Zuzanna Kasprzyk, Monika Witkowska, Karol Miękina, Grzegorz Łabuda. 
Dramaturgia, prowadzenie aktorskie: Adam Hypki. 
Reżyseria Oświetlenia: Ewa Garniec. 
Projekt i wykonanie kostiumów: Justyna Jakubczyk-Lassota. 
Agent Spektaklu: Roma Hurey. 
Produkcja: Teatr Tańca Caro przy wsparciu Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz, JOHAN Centrum w Pilźnie (Republika Czeska)
Czas trwania: 80 minut.

Pierwszy spektakl Macieja Kuźmińskiego dla Teatru Tańca Caro to złożony z okruchów wspomnień kalejdoskop obrazów, ukazujący człowieka zawieszonego w przestrzeni, gdzie czas nie płynie linearnie. Powracające i pozornie niezwiązane ze sobą sceny nawiązują do współczesnego, fragmentarycznego świata, którego wirtualne i rzeczywiste sfery zlewają się między sobą. Pięcioro tancerzy tworzy obraz rodziny, ukazanej w ponadczasowym ujęciu. Sceniczne postaci, każda ze swoją historią i pragnieniami, poruszają się w surrealistycznej przestrzeni zamieszkałej na stałe jedynie przez meble i ubrania – doskonałe nośniki czasu i pamięci. Ukazani na przemian w ruchu i zawieszeniu bohaterowie stają się częścią archipelagu wspomnień, który stopniowo wyłania się jako obrazy na długo zapadający w pamięć widza. Kuźmiński w charakterystyczny dla siebie sposób ukazuje osamotnienie jednostki poprzez zamierzony brak dotyku fizycznego między aktorami. Często wykorzystywane przez niego wyraziste, barwne obrazy sceniczne potęgują wrażenie przemieszczania się aktorów w przestrzeni. Twórca kontrastuje to jednak z momentami zawieszenia, w których człowiek ukazany jest w zwolnionym tempie, bądź w boleśnie wręcz przedłużonym bezruchu. Fragmentaryczność kompozycji, egzystencjalna tematyka oraz nawiązania do filozofii XXI w. (w tym wypadku koncepcja time-image Gillesa Deleuze'a) składają się na stopniowo klarujący się styl Macieja Kuźmińskiego.

Spektakl poprzedzi warsztat otwarty dla każdego uczestnika, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania. Warsztat przygląda się zadaniom i metodom pracy wykorzystywanym przy konstruowaniu spektaklu Archipelag. Jest to A) kompozycja na podstawie własnych wspomnień B) kompozycja na podstawie fragmentu filmu A. Tarkovskiego pt. Zwierciadło, który stanowił główny punkt odniesienia przy tworzeniu Archipelagu. Warsztat poprowadzą tancerze spektaklu Archipelag.

Maciej Kuźmiński – choreograf, tancerz i wykładowca młodego pokolenia. Od września br. kierownik artystyczny Teatru Tańca Caro w Siedlcach. Znany magazyn Dance Tabs opisał spektakl ‘Room 40′ Kuźmińskiego jako ‘doskonale łączący piękno i koncept’, co trafnie określa styl choreografa. Jego prace, formalnie odważne i operujące osadzonym, dynamicznym ruchem, pokazywane były od 2014 r. ponad 70 razy w Niemczech, Izraelu, Brazylii, Austrii, Finlandii, Holandii, Słowenii, Czechach, Serbii, Ukrainie, Białorusi, Armenii, Gruzji, we Włoszech oraz wielokrotnie w Polsce. Twórca został laureatem znaczących nagród za choreografię, w tym Nagrody Publiczności na Polskiej Platformie Tańca 2014, czy II Nagrody i nagrody Scapino Production na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Hannowerze. Kuźmiński ukończył z wyróżnieniem studia MA Choreography oraz BA Dance Theatre na konserwatorium Trinity Laban w Londynie. Teatr Tańca Caro, mający swoja siedzibę w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach, od kilku lat dysponuje własnym budżetem oraz stałym dostępem do sceny, dzięki czemu dołączył do wąskiego grona instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce. Obecnie, pomimo braku stałego zespołu wykonawców, posiada w repertuarze spektakle Iwony Orzełowskiej, Thierry Vergere'a, Jakuba Mędrzyckiego, oraz poprzedniej kierownik Pauliny Jaksim. We wrześniu 2016 kierownictwo nad teatrem objął Maciej Kuźmiński. Od tego czasu Teatr Tańca Caro wraz z CKiS stworzył nowe możliwości rezydencyjne dla polskich twórców oraz partycypuje w formowaniu narodowej sieci domów produkcyjnych.

Wraz z działalnością artystyczną TTC prowadzona jest również działalność edukacyjno-sportowa w dziedzinie tańca. Z Siedlec wywodzi się znana na całym świecie formacja tańca nowoczesnego Caro Dance, której uczestnicy biorą również udział w spektaklach rodzinnych Teatru Caro Dance.

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu "Scena dla tańca 2017".