Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Złote Maski dla Anny Piotrowskiej i Elżbiety Okupskiej

Drodzy widzowie,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Kapituła Nagród Teatralnych Złote Maski uhonorowała dwie artystki współpracujące z Teatrem ROZBARK.

Anna Piotrowska - choreograf oraz kierownik zespołu artystycznego Teatru ROZBARK - otrzymała Nagrodę Teatralną Złotą Maskę, w kategorii specjalnej, za choreografie do kilku świetnych spektakli Teatru ROZBARK. Z kolei Elżbieta Okupska otrzymała nagrodę za rolę wokalno-aktorską odgrywaną w spektaklu „Byłam wróbelkiem - sekrety Edith Piaf” w reżyserii Waldemara Patlewicza (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu) oraz za rolę Pani Wilkinson w musicalu Billy Elliot  Lee Halla i Eltona Johna w reżyserii Michała Znanieckiego (Teatr Rozrywki w Chorzowie).

Anna Piotrowska w 2015 roku stworzyła choreografie i reżyserie do następujących spektakli: „I don't wanna be a horse”, „democratic body”, „toniejestpostawartystycza”, „Zagubieni w skórze” oraz „Umarłam w krasie, czyli przypuszczalnie żyłam”. Ponadto Piotrowska jest autorką spektaklu dla dzieci „Czytanki performatywne”. Również w 2015 roku w bytomskich szkołach realizowany był autorski projekt Anny Piotrowskiej „Ciało jako medium”, który zakładał przybliżenie tematyki tańca, zarówno części teoretycznej (zarys historyczny), jak również praktycznej (warsztaty). Spektakle Piotrowskiej cieszą się uznaniem krytyków, nierzadko są laureatami prestiżowych nagród teatralnych („toniejestpostawartystycza”: nagroda GRAND PRIX 13. Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego (Warszawa) dla najlepszego przedstawienia; nagroda główna (przyznana przez festiwalową publiczność) III Koszalińskich Dni Monodramu „Debiuty”.).

Elżbieta Okupska jest aktorką totalną – z równym powodzeniem kreuje role dramatyczne, komediowo-groteskowe, jak i musicalowe. Nieustannie uwodzi publiczność wrodzonym talentem, urokiem i niskim, wibrującym uczuciami głosem, który powoduje, że aktorka jest niekwestionowaną gwiazdą każdego koncertu/spektaklu.

Wszystkich widzów zapraszamy na spektakl „Byłam wróbelkiem - sekrety Edith Piaf”, który na bytomskiej scenie będzie można zobaczyć 21 i 22 kwietnia.

Corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przyznawana jest Nagroda Teatralna „Złota Maska” za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej. Nagroda ta ma długą tradycję, jest przyznawana od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw - katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie.