Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Zapisy na zajęcia stałe sezon 2019/2020

Szanowni Rodzice!!!

Nabór na zajęcia (oprócz zajęć: 
Warsztaty taneczne z rytmiką (5-7 lat) oraz Maluszki+ (2-3 lat), które w sezonie 2018/2019 odbywały się we czwartki) rozpoczyna się 5 sierpnia (poniedziałek), o godz.9:00, wówczas należy wysłać maila z uzupełnioną kartą zgłoszenia na adres bow@teatrrozbark.pl.

Maile/zgłoszenia nadesłane przed 5 sierpnia, godz.9:00 nie będą brane pod uwagę. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ograniczona liczba miejsc (maksymalnie 20 osób w grupie).


Mail ze zgłoszeniem powinien zawierać następujące informacje:

  • Tytuł maila: nazwa zajęć, Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
  • Treść maila: dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa), rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.) oraz uzupełniona karta zgłoszenia.

Podpisanie umów nastąpi w późniejszym terminie.

Zapisy na zajęcia: Warsztaty taneczne z rytmiką (5-7 lat) oraz Maluszki+ (2-3 lat)które w sezonie 2018/2019 odbywały się we czwartki, rozpoczną się 21 sierpnia (środa), o godz.11:00, wówczas należy wysłać maila z uzupełnioną kartą zgłoszenia na adres bow@teatrrozbark.pl.

Zapraszamy.