Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Ważna informacja dla widzów!

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z rekomendacjami rządu RP, działalność artystyczna i edukacyjna Teatru ROZBARK zostaje zawieszona w dniach od 12.03.2020 do odwołania.

OPŁATY ZA BILETY
Opłaty za bilety zakupione na wszelkie wydarzenia w Teatrze ROZBARK zostaną Państwu zwrócone. Zwrot środków na konto, z którego zostały opłacone bilety, nastąpi do 30 dni roboczych. Prosimy o przesłanie na adres pr@teatrrozbark.pl następujących informacji:
1. Imię i Nazwisko,
2. nazwa wydarzenia,
2. rodzaj zakupionego biletu,
3. ilość biletów,
4. numer konta bankowego, na które powinniśmy dokonać zwrotu,
5. potwierdzenie dokonania zakupu biletu.

OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ

Opłaty uiszczone za zajęcia stałe, odbywające się w miesiącu marcu 2020, zostaną z automatu zaksięgowane na miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o śledzenie informacji na stronie www.teatrrozbark.pl oraz w oficjalnych mediach społecznościowych, gdzie w najbliższych dniach będziemy pisać o zmianach dotyczących repertuaru i funkcjonowania Teatru ROZBARK.

Pozostajemy do dyspozycji i z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Dyrekcja i zespół Teatru ROZBARK