Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Teatr ROZBARK otrzymał dofinansowanie

Kilka dni temu zostały opublikowane wyniki naboru w Programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Niepodległa na rok 2020.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark wygrał dofinansowanie na realizację w bieżącym roku dwóch przedsięwzięć. W dwóch konkursach ministerialnych ciągle czekamy na rozstrzygnięcie. 

Pierwszy projekt ma charakter inwestycyjny. Będzie polegać na zakupie wysokiej klasy sprzętu foto-wideo, jednostki komputerowej do montażu wideo oraz zakupie i montażu systemu inspicjenta. Dzięki realizacji inwestycji Teatr będzie mógł wykorzystywać sprzęt do działalności artystycznej i edukacyjnej Teatru oraz samodzielnie produkować profesjonalne materiały promocyjne i dokumentacyjne wydarzeń. Zakup sprzętu do komunikacji wewnętrznej pozwoli na błyskawiczne przekazywanie informacji między reżyserką, sceną, garderobami, a pracownikami obsługi widza. Wartość projektu to ok. 135 000 zł, a dofinansowanie z programu Infrastruktura Kultury MKiDN wynosi 70 000 zł.

Drugim przedsięwzięciem realizowanym przez Teatr Rozbark we współpracy ze Stowarzyszeniem Pokolenia Rozbark jest przygotowanie plenerowego spektaklu teatru tańca nawiązującego do wydarzeń i postaci historycznych z okresu Powstań Śląskich, historii Kopalni Rozbark oraz dzielnicy Rozbark. Głównym elementem naturalnej scenografii spektaklu będzie fasada cechowni kopalni, obecnie siedziby Teatru, która od początku XX do początku XIX wieku pracowała nieprzerwanie, pełniąc funkcje związane z działaniem kopalni, społeczne i kulturalne. W projekcie przewidziano realizację cyklu wydarzeń towarzyszących z mieszkańcami i dla mieszkańców, związanych z historią lokalną. Szczegółowy program wydarzeń zostanie ogłoszony w kwietniu, a główne działania zaplanowano na okres od kwietnia do sierpnia 2020. Dofinansowanie z Wieloletniego Programu Niepodległa 1918-2022 wynosi 60 000 zł.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark zaprasza do współpracy instytucje i przedsiębiorstwa, którzy chcieliby wesprzeć realizację przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, patriotycznym i społecznym.

Projekt "100 lat w Ruchu" dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Projekt "Instalacja systemu komunikacji wewnętrznej oraz zakup sprzętu foto-wideo" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.