Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Seasons

In the artistic season 2014/2015 ROZBARK Theatre’s artistic leaders were a Dutch and Israeli duo  Ivgi&Greben, which had previously worked with such ensembles as: Ballett am Rhein (Germany), Dansgroep Amsterdam and Introdans (Holland), It dansa (Spain), Modern Dance Turkey (Turkey), National Theatre Ballet (Czech Republic), Provincial Dances Theatre (Russia), Scottish Dance Theatre (Great Britain), Skânes Dansteater and Norrdans (Sweden), Scapino Ballet (Holland), and Tanzkompanie Theater St. Gallen (Switzerland). Ivgi&Greben are laureates of the Golden Mask in the category of best contemporary dance choreography awarded in 2011, in Moscow, for the spectacle entitled “This is not a love song” (created for Provincial Dances Theatre in Yekaterinburg, in Russia). For ROZBARK Theatre they created such choreographies as for example: “This Is Not a Love Song” or “I give you my heart”, which have gained recognition of both the critics and audience.
The 2015/2016 season has passed under the leadership of Anna Piotrowska, dancer, choreographer, director, contemporary dance teacher, British Council Awards 2004 scholar, and two times laureate  of the  SoloDuo Dance Festival in Budapest. In 2014 she created the performance entitled “i don’t wanna be a horse” within the international project “Recording Fields”, which premiere was held in Düsseldorf in tanzhaus nrw (realisation for the dancers of ROZBARK Dance and Movement Theatre in Bytom). In September 2015 the spectacle directed by Anna Piotrowska and performed by Łukasz Pawłowski ”toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!” (“this is not an artistic attitude! or there will be no premiere!”) was awarded the Grand Prix at the 13th  National Review of Contemporary Monodrama  in Warsaw and the  Main Prize at the 3rd National Debut Monodrama Days in Koszalin. For ROZBARK Theatre Piotrowska created the choreography for the following performances: ”democratic body”, „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!” (“this is not an artistic attitude! or there will be no premiere!”), ”Zagubieni w skórze” („Lost in Skin”) , “Umarłam w krasie, czyli przypuszczalnie żyłam” (“I died beautiful, so probably I had lived”), ”czytanki performatywne” (“performative reader-books”), or “Podziemne Słońca” („Underground Suns”).