Ruszają zapisy na zajęcia stałe

Ruszają zapisy na zajęcia stałe w Teatrze ROZBARK.

Do 17 września (poniedziałek) można zapisać dziecko na zajęcia stałe w Teatrze ROZBARK. Zajęcia rozpoczynają się 1 października (poniedziałek). Liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do podpisania umowy z Teatrem (w siedzibie Teatru ROZBARK, Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18.)

Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo (każdego miesiąca), z góry do każdego 20-go dnia miesiąca, przed rozpoczęciem zajęć, według ustalonego cennika. Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090 8015 1443. Brak możliwości wykupu pojedynczego wejścia.

Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje:
  • Imię i Nazwisko uczestnika zajęć,
  • nazwę zajęć,
  • dzień tygodnia,w którym odbywają się zajęcia (np. Maluszki + 2-3 lata, gr. poniedziałkowa),
  • rodzaj zajęć (grupa początkująca/zaawansowana etc.),
  • nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.


W tym sezonie zapraszamy Państwa na następujące zajęcia (proszę kliknąć nazwę zajęć, aby uzyskać więcej informacji):

Szczegółowe informacje Biuro Obsługi Widza, tel.: 32 428 13 11 bądź bow@teatrrozbark.pl