Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

ROZBARK Theater

ROZBARK Theater has been operating in Bytom since 2014 and at that time already prepared over 20 premieres and marked its presence on the national dance map. In the post-industrial space of the former KWK Rozbark Hall, we produce dance performances, participate in international artistic projects, and develop educational and social activities for various audiences. We support independent artists by providing them space within the residence. In 2017, we were a co-organizer of the Polish Dance Platform - the most important dance event in Poland, as well as the National Culture Conference. With our performances, we visited the most important dance centers in Poland: Warsaw, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Poznań and many other cities. We have also performed in Germany, France, the Netherlands and Hungary.

Performances of the ROZBARK Theater were awarded with two Golden Masks - Awards of the Marshal of the Silesian Voivodeship, and also won prizes and distinctions at festivals. The INTEGRA Integrative Dance Theater also operates at the Theater, as part of which performances created by people with various degrees of disability are created. The 2018/2019 artistic season is the fifth, jubilee season of the Theater's activity and was titled "The Rose Hill / Hill of Moves", referring at the same time to the etymology of the word Rozbark (the district in which the Theater is located), as well as to our main means of expression, which is movement.