Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Rozbark - rozwijająca się infrastruktura

Drodzy widzowie, uczestnicy zajęć,

Miło nam poinformować, iż w grudniu 2019 roku Teatr ROZBARK zrealizował projekt pt. „Adaptacja akustyczna Teatru i zakup sprzętu do systemu wyrównanego liniowo etap I.”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Miasta Bytomia.

Dzięki wsparciu MKiDN oraz Miasta Bytom Teatr został wyposażony w wysokiej klasy system nagłośnienia wraz z akcesoriami i adaptacją kratownicy na potrzeby jego montażu.

Dzięki wykonanej inwestycji wszystkie wydarzenia artystyczne organizowane w Teatrze ROZBARK charakteryzuje teraz wyraźna oprawa muzyczna, a rozbudowane zaplecze techniczne pozwala na realizację wielu projektów z dziedziny muzyki.

Dyrekcja i zespół Teatru ROZBARK chcą szczególnie podziękować władzom Miasta Bytomia, Wydziałowi Kultury i Sportu, Konserwatorom Zabytków oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu.

Do zobaczenia w Teatrze ROZBARK.