Rodzice w Teatrze ROZBARK

Czy zdarzyło Wam się nie pójść do teatru, ponieważ nie mogliście znaleźć odpowiedniej opieki dla swoich dzieci? Od tego sezonu ten problem nie musi dłużej zaprzątać waszych głów.

Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą animatorów Teatr ROZBARK zaprasza na swoje spektakle rodziców z dziećmi. W czasie gdy rodzice będą oglądać spektakl, dzieci będą się bawić i uczyć na zajęciach prowadzonych przez studentów pedagogiki na terenie Teatru.


Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Podczas wybranego spektaklu, rodzice/opiekunowie prawni mogą przyjść do teatru razem ze swoim dzieckiem.

Zasady korzystania z projektu:

  • udział dziecka w projekcie jest bezpłatny,
  • warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest posiadanie przez rodzica lub prawnego opiekuna ważnego biletu na spektakl, któremu towarzyszy projekt,
  • należy wcześniej (minimum na dwa dni przed wydarzeniem) zgłosić dziecko do udziału w zajęciach drogą mailową na adres: pr@teatrrozbark.pl (decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 miejsc),
  • Teatr zapewnia opiekę i animację zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat,
  • dziecko może zostać oddane pod opiekę pół godziny przed spektaklem i odebrane nie później niż 15 min. po zakończeniu spektaklu (Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18 przy portierni),
  • oddając dziecko pod opiekę oraz odbierając je, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wpisu na liście uczestników projektu,
  • złożony na liście uczestników projektu podpis jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu projektu,
  • prosimy, by dzieci zabrały ze sobą obuwie zmienne.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 32 428 13 02.

Startujemy już 21 października (niedziela).