Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
 • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
 • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
 • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Rodzice w Teatrze ROZBARK

Czy zdarzyło Wam się nie pójść do teatru, ponieważ nie mogliście znaleźć odpowiedniej opieki dla swoich dzieci? Od tego sezonu ten problem nie musi dłużej zaprzątać waszych głów.

Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą animatorów Teatr ROZBARK zaprasza na swoje spektakle rodziców z dziećmi. W czasie gdy rodzice będą oglądać spektakl, dzieci będą się bawić i uczyć na zajęciach prowadzonych przez studentów pedagogiki na terenie Teatru.


Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Podczas wybranego spektaklu, rodzice/opiekunowie prawni mogą przyjść do teatru razem ze swoim dzieckiem.

Zasady korzystania z projektu:

 • udział dziecka w projekcie jest bezpłatny,
 • warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest posiadanie przez rodzica lub prawnego opiekuna ważnego biletu na spektakl, któremu towarzyszy projekt,
 • należy wcześniej (minimum na dwa dni przed wydarzeniem) zgłosić dziecko do udziału w zajęciach drogą mailową na adres: pr@teatrrozbark.pl (decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 miejsc),
 • Teatr zapewnia opiekę i animację zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat,
 • dziecko może zostać oddane pod opiekę pół godziny przed spektaklem i odebrane nie później niż 15 min. po zakończeniu spektaklu (Biuro Obsługi Widza, pokój nr 18 przy portierni),
 • oddając dziecko pod opiekę oraz odbierając je, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wpisu na liście uczestników projektu,
 • złożony na liście uczestników projektu podpis jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu projektu,
 • prosimy, by dzieci zabrały ze sobą obuwie zmienne.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 32 428 13 02.

Startujemy już 21 października (niedziela).