Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Młodzi na scenę

Od sezonu 2018/2019 Teatr ROZBARK uruchamia nowy program rezydencyjny „Młodzi na scenę”. Celem programu jest wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Program przeznaczony jest dla artystów indywidualnych i zespołów bez stałego dostępu do sceny, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W trakcie najbliższego sezonu zostaną wybrane dwie propozycje, których premiery odbędą się w styczniu i maju 2019 roku. Teatr ROZBARK będzie współproducentem spektakli, które powstaną w ramach programu. Do programu nie można zgłaszać spektakli, które już miały swoje prezentacje publiczne.

Co oferujemy?
- możliwość bezpłatnego korzystania ze sceny Teatru ROZBARK wraz z obsługą techniczną przez tydzień;
- możliwość bezpłatnego korzystania z jednego ze studiów Teatru przez dwa tygodnie;
- wsparcie promocyjne, organizacyjne i techniczne w przygotowaniu premiery;
- dofinansowanie premiery w wysokości 10.000 zł brutto. Wsparcie finansowe nie będzie przekazywane w formie dotacji, a poprzez pokrycie części kosztów produkcji przez Teatr ROZBARK (scenografia, kostiumy, promocja, honoraria, wypożyczenie sprzętu itp.).

Jak aplikować?
Aplikację zawierającą: zwięzły opis spektaklu i artysty/zespołu (max. 3500 znaków), formularz aplikacyjny oraz kosztorys spektaklu z uwzględnieniem dofinansowania oferowanego przez Teatr ROZBARK należy przesłać na adres: a.wroblowska@teatrrozbark.pl do 30 października 2018.

O wybranych spektaklach poinformujemy wszystkich aplikujących mailowo oraz na stronie internetowej Teatru www.teatrrozbark.pl  do 14 listopada 2018.

Formularz aplikacyjny do pobrania tutaj.