Młodzi na scenę

Od sezonu 2018/2019 Teatr ROZBARK uruchamia nowy program rezydencyjny „Młodzi na scenę”. Celem programu jest wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Program przeznaczony jest dla artystów indywidualnych i zespołów bez stałego dostępu do sceny, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W trakcie najbliższego sezonu zostaną wybrane dwie propozycje, których premiery odbędą się w styczniu i maju 2019 roku. Teatr ROZBARK będzie współproducentem spektakli, które powstaną w ramach programu. Do programu nie można zgłaszać spektakli, które już miały swoje prezentacje publiczne.

Co oferujemy?
- możliwość bezpłatnego korzystania ze sceny Teatru ROZBARK wraz z obsługą techniczną przez tydzień;
- możliwość bezpłatnego korzystania z jednego ze studiów Teatru przez dwa tygodnie;
- wsparcie promocyjne, organizacyjne i techniczne w przygotowaniu premiery;
- dofinansowanie premiery w wysokości 10.000 zł brutto. Wsparcie finansowe nie będzie przekazywane w formie dotacji, a poprzez pokrycie części kosztów produkcji przez Teatr ROZBARK (scenografia, kostiumy, promocja, honoraria, wypożyczenie sprzętu itp.).

Jak aplikować?
Aplikację zawierającą: zwięzły opis spektaklu i artysty/zespołu (max. 3500 znaków), formularz aplikacyjny oraz kosztorys spektaklu z uwzględnieniem dofinansowania oferowanego przez Teatr ROZBARK należy przesłać na adres: a.wroblowska@teatrrozbark.pl do 30 października 2018.

O wybranych spektaklach poinformujemy wszystkich aplikujących mailowo oraz na stronie internetowej Teatru www.teatrrozbark.pl  do 14 listopada 2018.

Formularz aplikacyjny do pobrania tutaj.