Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W związku z zaplanowaną na dni 16 – 22 września b.r. 15. edycją ogólnoeuropejskiej kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”, Wydział Transportu Lokalnego zwraca się z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej logotypu systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych wraz z informacją o poniższej treści:

„Od początku funkcjonowania systemu ŚKUP, tj. października 2015 r. wydano już ponad 
280 tys. kart umożliwiających wnoszenie opłat za przejazd autobusem lub tramwajem. 
Warto pamiętać, że system Śląskiej Karty Usług Publicznych wdrożony został nie tylko 
w zakresie komunikacji miejskiej ale również po to, by umożliwić realizację płatności Pieniądzem Elektronicznym zapisanym na Kartach za usługi i opłaty w Urzędzie Miejskim 
i podległych mu jednostkach organizacyjnych.

Lista płatności, jakie można zrealizować Kartą ŚKUP jest bardzo długa, a składa się na nią m.in. podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty związane z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych i sportowych itp.

Obecnie moduły obsługujące system ŚKUP znajdują się w kasach Urzędu Miejskiego przy 
ul. Parkowej 2 oraz ul. Smolenia 35, Bytomskim Centrum Kultury, które mieści się przy 
pl. Karin Stanek, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na pływalni odkrytej przy ul. Wrocławskiej, pływalni krytej przy ul. Parkowej, lodowisku sztucznym przy ul. Pułaskiego 1 a także w okresie zimowym w obiekcie lodowiska sezonowego na pl. Sobieskiego. W najbliższym czasie wprowadzony również zostanie moduł ŚKUP w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego obsługujący opłaty skarbowe takie jak np. opłata od pełnomocnictwa, tytułem wydania zaświadczenia itp.

Więcej informacji dot. Systemu ŚKUP znaleźć można pod adresem www.kartaskup.pl .”