Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

4 żywioły

11 czerwca (wtorek), godz. 17:00

pokaz uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, im.ks.Józefa Szafranka, w Bytomiu.

Bilety w cenie: 2 zł osoba.

Spektakl prezentowany w ramach projektu  podsumowującego trzyletnią działalność klasy gimnazjalnej ARTE.

„ - Myślisz, że o nas wiedzą?
   - Ale o czym ty mówisz?
   - O ludziach rzecz jasna.
   - Wszystkie cztery cztery kryjemy się nieopodal
    i wszystkie cztery przez cały czas towarzyszymy każdemu z nich.”

Choreografia: Julia Kwoka, Julia Zamora,
Wykonanie: uczniowie klasy 3A,
Konsultacje scenograficzne: Aleksandra Drzazga,
Koordynatorzy projektu: Joanna Letkiewicz-Zamora, Agata Kiwacka,
Czas trwania: 40 min.

Poprzez udział w całorocznym cyklu warsztatowym uczniowie mieli możliwość realizacji własnego projektu artystycznego. Grupa pracowała nad autorskim przedstawieniem i w praktyce poznała wszystkie etapy tworzenia spektaklu teatralno – tanecznego. Doskonalona umiejętność pracy w grupie, kreatywne myślenie oraz rozwijanie odpowiedzialności za własny wkład pracy to najważniejsze, czego się nauczyli.