Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

10. Noc Teatrów Metropolii Joga

9 listopada (sobota), godz. 16:00 – 17:30 Joga, prowadzenie Bożena Miksa / studio D | warsztaty w ramach 10. Nocy Teatrów Metropolii

Koszt: 15 zł / osoba.


Organizatorem Nocy Teatrów Metropolii jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, szczegółowy program Nocy dostępny jest na stronie: www.metropoliagzm.pl

SLOW FLOW YOGA
Spokojna i płynna podróż przez asany, której celem jest praca z umyłem i ciałem. Praktyka jogi będzie inspirowana Vinyasą – będziemy przechodzić z
pozycji do pozycji w sposób płynny, aby otworzyć i wzmocnić ciało. Ruch będziemy harmonizować z oddechem. Za pomocą oddechu będziemy
chcieli zmiękczyć to, co usztywnione,wprowadzić spokój i skupienie, gdzie jest napięcie i stres. Praktykę zakończymy prowadzoną głęboką relaksacją, która wprowadzi wewnętrzną równowagę i lekkość. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich.
 Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program dostępny na stronie: www.nocteatrowmetropolii.pl